[duminică, 6 iunie] Relațiile

 

 

„Voi așeza Locașul Meu în mijlocul vostru și sufletul Meu nu vă va urî. Voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul Meu” (Leviticul 26:11,12).

 

Un lucru ar trebui să fie clar până acum, și anume că, indiferent dacă este vorba de vechiul legământ sau de cel nou, Domnul caută o relație apropiată și plină de iubire cu poporul Său. De fapt, legămintele ajută la formarea „regulilor” pentru acea relație.

 

Relația are o importanță covârșitoare în cadrul legământului, indiferent de timp sau de context. Dar, pentru ca o relație să existe, este nevoie de interacțiune, de comunicare și de contact, în mod deosebit pentru oamenii păcătoși, supuși greșelii și plini de îndoieli. Firește că Domnul, cunoscând acest lucru, a luat inițiativa, ca să fie sigur că avea să Se manifeste față de noi astfel încât să putem relaționa cu El într-un mod semnificativ, deși în limitele naturii umane căzute.

 

1. În versetul de mai jos se găsește porunca Domnului adresată lui Israel de a-I construi un locaș. Care sunt motivele pentru care Domnul vrea acest lucru?

 

Exodul 25:8

„Să-Mi facă un locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor”.

 

Desigur, răspunsul la această întrebare naște o altă întrebare, și anume de ce? De ce vrea Domnul să locuiască în mijlocul poporului Său? Poate că adevărul se găsește în cele două versete de la începutul secțiunii de astăzi. Observă că Domnul va „locui” în mijlocul lor. Apoi, El spune că nu îi va „urî” și că va „umbla” în mijlocul lor, că va fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Lui (Leviticul 26:11,12). Analizează cu atenție versetele. Din nou, aspectul relațional reiese foarte clar.

 

2. Analizează cu atenție Leviticul 26:11,12 și Exodul 25:8. Cum se potrivesc diferitele elementele care compun aceste pasaje cu ideea că Domnul caută o relație cu poporul Său?

 

Leviticul 26:11,12

„11 Voi aşeza Locaşul Meu în mijlocul vostru şi sufletul Meu nu vă va urî. 12 Voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru şi voi veţi fi poporul Meu”.

 

Concentrează-te în special pe expresia „și sufletul Meu nu vă va urî”. Ce anume din sanctuar oferă mijlocul prin care omenirea căzută și păcătoasă să poată fi primită de Domnul și de ce este acest lucru atât de important în instituirea legământului?

 

 

Post-ul [duminică, 6 iunie] Relațiile apare prima dată în Studiu Biblic.