[joi, 27 mai] „Adu-ți aminte de ziua de odihnă”

 

 

„Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca s-o sfințești” (Exodul 20:8).

 

Sabatul a fost și este un semn pentru ca oamenii „să-și aducă aminte”. Folosirea verbului „a aminti”/„a aduce aminte” poate scoate în evidență mai multe aspecte. În primul rând, pentru ca o persoană să-și amintească ceva trebuie să se uite în urmă, în trecut. În cazul acesta, Sabatul arată spre Creațiune, al cărei apogeu este instituția Sabatului ca zi săptămânală de odihnă și de comuniune specială cu Dumnezeu.

 

Porunca de a ne aduce aminte are implicații și pentru prezent. Noi trebuie nu doar să ne „aducem aminte” de Sabat (Exodul 20:8), ci și să-l „ținem” (Deuteronomul 5:12). Prin urmare, Sabatul are implicații foarte importante pentru noi, astăzi.

 

În final, faptul de a ne aduce aminte de Sabat ne îndreaptă și spre viitor. Cel care își aduce aminte să păzească Sabatul are un viitor promițător, valoros și plin de sens împreună cu Domnul Sabatului. El rămâne în relația legământului pentru că rămâne în Domnul. Când înțelegem legământul ca pe o relație între Dumnezeu și omenire, Sabatul, care ne poate ajuta foarte mult să întărim această relație, capătă o semnificație specială.

 

Într-adevăr, atunci când își aduce aminte de Creațiune și de Creator, poporul lui Dumnezeu își amintește și de intervențiile izbăvitoare ale lui Dumnezeu (vezi Deuteronomul 5:14, unde Sabatul este văzut ca un semn al eliberării din Egipt, un simbol al mântuirii supreme găsite în Dumnezeu). Creația și re-creația merg împreună. Cea dintâi o face posibilă pe cea din urmă. Sabatul este un semn care ne spune că Dumnezeu este Creatorul lumii și Realizatorul mântuirii noastre.

 

„Prin sfințirea Sabatului Său, noi trebuie să arătăm că suntem poporul Său. Cuvântul Său declară că Sabatul este un semn prin care va fi identificat poporul păzitor al poruncilor. […] Aceia care păzesc Legea lui Dumnezeu vor fi una cu El în marea luptă care a început în cer între Satana și Dumnezeu.” – Ellen G. White, „Solii alese”, cartea 2, p. 160. Conform citatului, ce face ca Sabatul să fie un semn care ne deosebește ca popor păzitor al poruncilor lui Dumnezeu poate mai mult decât oricare dintre celelalte porunci?

 

 

Post-ul [joi, 27 mai] „Adu-ți aminte de ziua de odihnă” apare prima dată în Studiu Biblic.