[miercuri, 26 mai] Un semn al sfințirii

 

 

Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: «Să nu care cumva să nu țineți Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine și voi, și urmașii voștri, un semn după care se va cunoaște că Eu sunt Domnul care vă sfințesc»” (Exodul 31:13).

 

Un pasaj care vorbește foarte mult despre Sabat este cel din Exodul 31:12-17, care urmează după cel în care Domnul dă îndrumările cu privire la zidirea sanctuarului și la instituirea serviciilor acestuia (Exodul 25:1–31:11).

 

Conceptul de Sabat ca „semn” – un semn vizibil, exterior și veșnic între Dumnezeu și poporul Lui – este exprimat aici pentru prima dată în felul acesta. Textul în sine conține unele noțiuni interesante, pe care merită să le analizăm. Sunt două idei în acest pasaj:

1. Sabatul ca semn al cunoașterii;

2. Sabatul ca semn al sfințirii.

 

Să analizăm aspectul semnului legat de cunoaștere. Înțelegerea ebraică a cunoașterii includea aspectul intelectual, pe cel relațional și pe cel emoțional. „A cunoaște” nu înseamnă doar a ști un lucru, îndeosebi când este implicată o persoană. De asemenea, verbul acesta mai înseamnă și a avea o relație plină de sens cu cel cunoscut. Astfel, „a-L cunoaște pe Domnul” însemna să fii în relația potrivită cu El, adică „să-L slujești” (1 Cronici 28:9), „să te temi de El” (Isaia 11:2), „să-L crezi” (Isaia 43:10), „să te încrezi în El” , „să-L cauți” (Psalmii 9:10) și „să chemi Numele Lui” (Ieremia 10:25).

 

6. În ce fel versetele din paragraful de mai sus ne ajută să înțelegem ce înseamnă să-L „cunoaștem” pe Domnul?

 

În plus, Sabatul este și un semn al sfințirii. El înseamnă că Domnul Își „sfințește” poporul (compară cu Leviticul 20:8), adică îl face să fie sfânt (Deuteronomul 7:6).

 

Procesul sfințirii este lucrarea dragostei lui Dumnezeu la fel de mult cum este lucrarea Lui de mântuire și de răscumpărare. Atât neprihănirea, cât și sfințirea sunt lucrările lui Dumnezeu. „Eu sunt Domnul care vă sfințesc” (Leviticul 20:8). Astfel, Sabatul este un semn care ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca Acela care sfințește. „Sabatul dat lumii este un semn că Dumnezeu este Creator și că El l-a sfințit.” – Ellen G. White, „Mărturii”, vol. 6, p. 350.

 

Gândește-te la ziua de Sabat și la procesul sfințirii, adică procesul prin care devenim sfinți. Ce rol are păzirea Sabatului în acest proces? Cum poate folosi Domnul experiența noastră de păzire a Sabatului pentru a ne sfinți?

 

 

Post-ul [miercuri, 26 mai] Un semn al sfințirii apare prima dată în Studiu Biblic.