[miercuri, 19 mai] Trăinicia Legii lui Dumnezeu

 

 

4. Ce adevăr despre esența naturii lui Dumnezeu ne învață prezența Legii Sale în cadrul relației legământului?

 

Maleahi 3:6

„Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi”.

 

Iacov 1:17

„…orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit sunt de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare”.

 

Legea lui Dumnezeu este expresia voinței Sale (compară cu Psalmii 40:8). Deoarece este o copie a caracterului Său, prezența Legii în cadrul legământului ne asigură cu privire la caracterul permanent și demn de încredere al lui Dumnezeu. Deși nu vom fi mereu în stare să discernem manifestările providenței Sale, noi știm că El este demn de încredere. Universul Lui este supus unor legi morale și fizice care nu se schimbă. Adevărul acesta ne oferă adevărata libertate și siguranță.

 

„Asigurarea că Dumnezeu este de încredere și că ne putem bizui pe El se găsește în adevărul că El este un Dumnezeu al legii. Voia Lui și Legea Lui sunt una. Dumnezeu spune că binele e bine deoarece descrie cele mai bune relații posibile. Prin urmare, Legea lui Dumnezeu nu este niciodată arbitrară sau supusă capriciilor și fanteziei. Ea reprezintă lucrul cel mai stabil din univers.” – Walter R. Beach, „Dimensions in Salvation”, Review and Herald, 1963, p. 143.

 

5. Dacă Legea lui Dumnezeu nu-l poate salva pe om din păcat, de ce Dumnezeu a făcut-o parte integrantă a legământului?

 

Amos 3:3

„Merg oare doi oameni împreună, fără să fie învoiţi?”

 

O relație necesită înțelegere și armonie. Pentru că Dumnezeu este nu doar Creatorul lumii, ci și Conducătorul ei moral, Legea este esențială pentru fericirea ființelor inteligente create de El, pentru ca acestea să trăiască în armonie cu Creatorul lor. Astfel, Legea, sau expresia voinței Lui, este constituția guvernării Lui. Ea este în mod natural norma sau condiția legământului și a relației. Scopul ei nu este de a mântui, ci de a defini datoria noastră față de Dumnezeu (primele patru porunci) și datoria noastră față de semeni (ultimele șase porunci). Cu alte cuvinte, Legea arată care este modul de viață pe care Dumnezeu îl stabilește pentru copiii legământului Său, pentru fericirea și bunăstarea lor.

 

Când privești în jurul tău, poți să vezi efectele devastatoare ale fărădelegii? Nu-i așa că sunt vizibile chiar și în viața ta unele pagube produse de călcarea Legii lui Dumnezeu? În ce fel ne ajută aceste realități să afirmăm că Legea lui Dumnezeu este dreaptă și bună și de ce ea ar trebui să fie o parte esențială a relației noastre cu El?

 

 

Post-ul [miercuri, 19 mai] Trăinicia Legii lui Dumnezeu apare prima dată în Studiu Biblic.