[duminică, 16 mai] Alegerea poporului Israel

 

 

Tradiția iudaică susținea că Dumnezeu a făcut legământul cu Israel doar pentru că celelalte popoare Îl respinseseră. Deși nu există nicio dovadă biblică pentru a susține acest punct de vedere, poziția aceasta confirmă faptul că, indiferent de ce a ales Domnul poporul evreu, cu siguranță nu a făcut-o pentru că acesta merita înalta onoare și privilegiul care i-au fost acordate. Copiii lui Israel nu aveau niciun merit care să-i facă vrednici de dragostea lui Dumnezeu și de alegerea ca popor al Său. Erau puțini la număr, o grupare de triburi înrobite și slabe din punct de vedere politic și militar. În plus, în ceea ce privește cultura și religia, erau un popor amestecat, anost și fără prea multă experiență. Prin urmare, motivul de bază al alegerii poporului Israel se află în taina dragostei și a harului lui Dumnezeu.

 

1. Totuși, trebuie să fim atenți atunci când analizăm noțiunea de alegere, deoarece poartă în ea potențialul unei confuzii teologice. Pentru ce i-a ales Dumnezeu pe israeliți? Ca să fie răscumpărați în timp ce toți ceilalți au fost aleși ca să fie respinși și pierduți? Sau au fost aleși ca să ofere lumii ceea ce li se oferise lor mai întâi? Cum ne ajută următoarele versete să înțelegem răspunsurile la aceste întrebări?

 

Exodul 19:6

„Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel”.

 

Isaia 56:7

„… îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile-de-tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele”.

 

Evrei 2:9

„Dar pe Acela care a fost făcut pentru „puţină vreme mai prejos decât îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste” din pricina morţii pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi”.

 

Ca adventiști de ziua a șaptea, ne place să ne considerăm o replică modernă a poporului Israel, chemați de Domnul nu pentru a fi singurii răscumpărați, ci pentru a vesti lumii mesajul răscumpărării în contextul soliilor celor trei îngeri. Pe scurt, noi credem că avem de spus ceva ce nimeni altcineva nu spune. Așa a fost, în esență, și cu poporul Israel din Antichitate. Scopul alegerii lui Israel nu a fost acela de a transforma națiunea iudaică într-un fel de club exclusivist, care să păstreze pentru sine făgăduința mântuirii și a răscumpărării. Dimpotrivă, dacă noi
credem că Isus a murit pentru întreaga omenire (Evrei 2:9), atunci răscumpărarea pe care Domnul i-a oferit-o poporului Israel a fost oferită și lumii întregi, deopotrivă. Israel ar fi trebuit să fie mijlocul prin care lucrarea aceasta de răscumpărare să fie făcută cunoscută. Biserica noastră a fost chemată să facă același lucru.

 

Gândește-te la rolul tău în biserică. Ce poți face pentru a promova lucrarea pe care am fost chemați să o facem? Nu uita că, dacă nu ajuți în mod activ, este foarte probabil ca, într-o oarecare măsură, să fii un obstacol.

 

 

Post-ul [duminică, 16 mai] Alegerea poporului Israel apare prima dată în Studiu Biblic.