[vineri, 14 mai] Un gând de încheiere

 

 

„Spiritul de sclavie se naște din căutarea de a trăi în conformitate cu religia legală prin efortul de a împlini cerințele legii în puterea noastră. Există speranță pentru noi doar atunci când ne așezăm sub legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avraam, care este legământul harului prin credința în Isus Hristos. Evanghelia care i-a fost predicată lui Avraam și prin care el a avut speranță este aceeași cu cea care ne este predicată nouă astăzi și prin care putem avea speranță. Avraam a privit la Isus, care este și pentru noi Autorul și Desăvârșitorul credinței.” – Ellen G. White Comments, „The SDA Bible Commentary”, vol. 6, p. 1077.

 

Rezumat: Legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israel la Sinai a fost un legământ al harului. După ce le-a dat nenumărate dovezi ale dragostei și ale grijii Sale pline de har prin eliberarea extraordinară din robia egipteană, Dumnezeu i-a invitat pe copiii lui Israel să intre într-un legământ cu El care avea să le păstreze și să le susțină libertățile. Deși au răspuns în mod pozitiv, israeliților le-a lipsit credința adevărată motivată de dragoste. Noi nu trebuie să repetăm eșecul poporului Israel și să ignorăm uimitorul har care le-a fost acordat păcătoșilor.

 

 

Post-ul [vineri, 14 mai] Un gând de încheiere apare prima dată în Studiu Biblic.