[marți, 11 mai] Legământul de la Sinai

 

 

Cartea Exodul atrage atenția cititorului asupra a trei mari evenimente care se ridică asemenea unor munți deasupra celorlalte, de însemnătate mai mică: exodul poporului din Egipt, instituirea legământului și facerea cortului întâlnirii. Stabilirea legământului, așa cum este consemnată în Exodul 19-24, a fost muntele Everest din cadrul celor trei. O scurtă prezentare a structurii pasajului din Exodul 19–24 arată succesiunea și interdependența evenimentelor.

 

Chiar dacă nu ai timp să cauți versetele de mai jos, concentrează-te asupra succesiunii evenimentelor:

 

1. Sosirea și așezarea taberei lui Israel la muntele Sinai, după ce Domnul i-a eliberat (Exodul 19:1,2).

2. Dumnezeu îi propune poporului Israel să facă un legământ (Exodul 19:3-6).

3. Răspunsul poporului de acceptare a legământului (Exodul 19:7,8).

4. Pregătirea pentru primirea oficială a legământului (Exodul 20:18-21).

5. Proclamarea Celor Zece Porunci (Exodul 20:1-17).

6. Moise ca mijlocitor al legământului (Exodul 20:18-21).

7. Clarificarea principiilor legământului (Exodul 20:22–23:22)

8. Ratificarea legământului (Exodul 24:1-18).

 

Legământul acesta joacă un rol esențial în planul de mântuire. Este cel de-al patrulea menționat în Biblie, fiind precedat de legămintele cu Adam, cu Noe și cu Avraam, și prin el Dumnezeu Se descoperă omului mai deplin decât înainte, în special prin instituirea întregului ritual de la sanctuar. Astfel, sanctuarul devine mijlocul prin care Domnul îi arată poporului planul de mântuire pe care acesta trebuie să-l proclame lumii.

 

Deși îi răscumpărase din robia Egiptului, Domnul dorea ca israeliții să înțeleagă că răscumpărarea avea o însemnătate mult mai mare decât simpla eliberare din robia fizică. El dorea să-i izbăvească din păcat, adică din sclavia supremă, iar acest lucru se putea realiza doar prin sacrificiul lui Mesia, așa cum era el prezentat în tipurile și în simbolurile serviciului de la sanctuar. Prin urmare, nu este de mirare că la scurt timp după ce au fost eliberați din robie și li s-a dat Legea, israeliții au fost instruiți cu privire la instituirea serviciilor de la sanctuar, căci prin ele Dumnezeu le-a descoperit planul de mântuire – care reprezenta adevăratul sens și scop al legământului. Aceasta deoarece legământul nu înseamnă nimic dacă nu include mântuirea pe care Domnul o oferă omenirii căzute în păcat. Așa a fost în Eden și așa a fost și la Sinai.

 

De ce a fost necesar un legământ între Dumnezeu și poporul Israel? (Vezi Deuteronomul 29:10-13. Observă iarăși aspectul relațional al legământului.)

 

 

Post-ul [marți, 11 mai] Legământul de la Sinai apare prima dată în Studiu Biblic.