[sâmbătă, 1 mai] Sămânța lui Avraam

 

 

Text de memorat: 

 

1 Petru 2:9

„Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată…”

 

„Într-un orășel, ceasul din vitrina unui bijutier s-a oprit într-o zi la ora 8:00. Mulți cetățeni se bazau pe el ca să știe cât era ceasul. În acea dimineață, oameni de afaceri și persoane de tot felul s-au uitat în vitrină și au văzut că era abia 8:00. Copiii, în drumul lor spre școală, au fost surprinși să descopere că aveau încă destul timp să zăbovească. Mulți oameni au întârziat în acea dimineață pentru că un mic ceas din vitrina bijutierului se oprise.” – C.L. Paddock, „God’s Minutes”, p. 244, adaptat.

 

Ce reprezentare exactă a eșecului Israelului antic! Domnul i-a așezat pe evrei „în mijlocul neamurilor” (Ezechiel 5:5) – într-un ținut strategic, o adevărată punte de legătură între cele trei continente (Africa, Europa și Asia). Ei trebuiau să fie „ceasul” spiritual al lumii.

 

Totuși, într-un anumit sens, așa cum s-a întâmplat cu ceasul din vitrina bijutierului, poporul Israel s-a oprit. Cu toate acestea, nu a fost un eșec total, deoarece atunci, ca și astăzi, Dumnezeu Își are rămășița Lui credincioasă. Studiul din săptămâna aceasta se concentrează pe identitatea și pe rolul adevăratului Israel al lui Dumnezeu din orice veac, inclusiv din veacul nostru.

 

Studiul pe scurt: Ce făgăduințe legate de legământ i-a făcut Domnul lui Israel? Ce condiții au venit odată cu ele? Cât de bine a respectat poporul acele făgăduințe? Ce s-a întâmplat când nu a ascultat?

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Zaharia 14 – Matei 2

1. Completează textul: „și nu vor mai fi …… în Casa Domnului oștirilor în ziua aceea”.
2. Cum era legământul Domnului cu Levi?
3. Completează textul: „Și veți vedea din nou atunci deosebirea …… .”
4. După ce eveniment i s-a arătat un înger lui Iosif, în Egipt?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare”, subcapitolul „Lucrarea pentru persoanele în vârstă”

5. Care sunt subiectele pentru care spun că s-au rugat unele persoane în vârstă?

 

 

Post-ul [sâmbătă, 1 mai] Sămânța lui Avraam apare prima dată în Studiu Biblic.