[joi, 18 martie] „O zi de răzbunare a Dumnezeului nostru”

 

 

10. De ce Mesia prezentat în Isaia 61 vestește răzbunarea lui Dumnezeu odată cu toate acele vești bune? Când se va împlini profeția?

 

Când a fost în Nazaret, Isus, Mesia, a citit din Isaia 61 până la: „să vestesc un an de îndurare al Domnului” (Luca 4:19). Apoi a spus: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-ați auzit” (Luca 4:21). Deci El a evitat în mod deliberat și specific să citească și următoarele cuvinte: „și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru”. Lucrarea Lui, care consta în vești bune, în eliberare și în mângâiere, a început prin a-i elibera pe captivi de sub tirania lui Satana, dar ziua de răzbunare încă nu trebuia să vină. În Matei 24 (Marcu 13; Luca 21),
El le-a spus ucenicilor Săi că judecata divină va veni în viitor.

 

Ziua de răzbunare a lui Dumnezeu din Isaia 61 este „ziua aceea mare și înfricoșată” (Ioel 2:31; Maleahi 4:5) care va fi când Isus va veni iarăși pentru a elibera planeta Pământ de nedreptate. Aceasta se va realiza prin înfrângerea vrăjmașilor și prin eliberarea rămășiței asuprite a poporului Său (Apocalipsa 19; Daniel 2:44,45). Așadar, deși Isus a vestit începutul „anului de îndurare al Domnului”, punctul culminant al acestui an va fi la a doua Sa venire.

 

11. Cum împaci ideea de Dumnezeu iubitor cu răzbunarea promisă? Nu par incompatibile? Poate fi răzbunarea o manifestare a iubirii? Cum?

 

Deși Isus a spus să întoarcem și celălalt obraz (Matei 5:39), în altă parte El a spus foarte clar că se va face dreptate și pedeapsa va fi aplicată (Matei 8:12). Deși Pavel ne-a spus să nu întoarcem „rău pentru rău” (1 Tesaloniceni 5:15), el a mai spus și că Domnul Se va descoperi din cer, „într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu” (2 Tesaloniceni 1:8).

 

Însă Domnul, în infinita Sa înțelepciune și milă, poate să împartă atât dreptate, cât și răzbunare într-un mod cu totul corect. Dreptatea și răzbunarea umane vin la pachet cu metehnele, slăbiciunile și lipsa de consecvență inerente naturii umane. Dreptatea lui Dumnezeu se va face fără aceste limitări.

 

Când ai vrea să vină răzbunarea peste cel care a făcut răul? Când este afectat un prieten sau un străin?

 

 

Post-ul [joi, 18 martie] „O zi de răzbunare a Dumnezeului nostru” apare prima dată în Studiu Biblic.