[marți, 16 martie] Un apel universal

 

 

5. Despre ce se vorbește în pasajul de mai jos? Care este principiul de aici, care se vede de-a lungul întregii Biblii? Ce speranță oferă?

 

Isaia 60:1,2

„Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare peste tine! 2 Căci iată, întunericul acoperă pământul şi negură mare, popoarele, dar peste tine răsare Domnul şi slava Lui se arată peste tine”.

 

Aici ni se prezintă un tablou al eliberării poporului lui Dumnezeu după exil. Tabloul conține imagini ale luminii pe care Dumnezeu a creat-o din întuneric și arată înainte spre o împlinire finală, în mântuirea prin Isus Hristos.

 

6. În lumina cui vor umbla neamurile și împărații?

 

Isaia 60:3

„Neamuri vor umbla în lumina ta şi împăraţi în strălucirea razelor tale”.

 

În ebraică, adjectivul posesiv este la feminin (și în Isaia 60:1,2). „Sionul”, este personificat ca o femeie și este menționat aproape de finalul capitolului precedent (Isaia 59:20). Așadar, oamenii de pe pământ, care sunt acoperiți de întuneric, vor veni în Sion. Vor fi atrași de lumina slavei lui Dumnezeu care a răsărit peste Sion (Isaia 60:2). „Sionul este îndemnat să intre în lumina care este a sa și apoi să observe și să fie sensibil față de neamurile care se adună în jurul aceleiași lumini.” — J. Alec Motyer, „The Prophecy of Isaiah: An Introduction and Commentary”, p. 494. Deși Sionul este Ierusalimul, accentul cade pe oameni, nu pe așezarea geografică a cetății. Restul capitolului dezvoltă tema din versetele 1-3: Oamenii din întreaga lume sunt atrași spre Ierusalim, care este binecuvântat datorită prezenței slavei lui Dumnezeu acolo.

 

7. Ce asemănare există între această profeție și făgăduința din legământul lui Dumnezeu cu Avraam?

 

Geneza 12:2,3

„2 Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. 3 Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.”

 

Dumnezeu a avut un plan universal când l-a ales pe Avraam: prin el și urmașii lui, toate familiile de pe pământ aveau să fie binecuvântate (Geneza 12:3; 18:18; 22:18). Legământul acesta era pentru toată omenirea prin Avraam. Prin el și urmașii săi, Dumnezeu avea să Se descopere lumii. Isaia a căutat să-l aducă pe poporul lui înapoi la acest plan. Iudeii erau responsabili și pentru lume și trebuiau să îi ajute pe străinii care Îl căutau pe Domnul – „Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele” (Isaia 56:3-8).

 

Cum înțelegi acum rolul Bisericii Adventiste și rolul tău în biserică?

 

 

Post-ul [marți, 16 martie] Un apel universal apare prima dată în Studiu Biblic.