[sâmbătă, 13 martie] Dorința neamurilor

 

 

Text de memorat:

 

Isaia 60:3

„Neamuri vor umbla în lumina ta şi împăraţi în strălucirea razelor tale”.

 

„Trebuie să învățăm în școala lui Hristos. Nimic altceva, în afara neprihănirii Sale, nu ne poate da dreptul la vreuna dintre binecuvântările legământului harului. Noi am dorit multă vreme și am încercat să obținem aceste binecuvântări, dar nu le-am primit, deoarece am cultivat ideea că putem să facem ceva pentru a fi vrednici de ele. Nu am privit dincolo de noi înșine, cu credința că Isus este un Mântuitor viu. Nu trebuie să gândim că propria bunătate și propriile merite ne vor mântui. Harul lui Hristos este singura noastră speranță de mântuire. Domnul a făgăduit prin profetul Său: „Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând” (Isaia 55:7). Trebuie să credem făgăduința așa cum este ea și să nu confundăm credința cu sentimentele. Când ne vom încrede în Dumnezeu pe deplin, când ne vom baza pe meritele lui Isus ca Mântuitor care iartă păcatele, vom primi tot ajutorul pe care îl putem dori.” – Ellen G. White, „Credința și faptele”, p. 36

 

 

Studiu la rând Biblia

 

Biblia: Osea 14 – Amos 3

1. Ce îl îndeamnă profetul pe poporul său să aducă și să spună Domnului?
2. Ce anume trebuia să se anunțe cu trâmbița și să se vestească pentru tot poporul?
3. Când a avut profetul vedeniile despre Israel?
4. Cui îi descoperă Domnul taina Sa?

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”: Lucrarea personală

5. De ce sunt lăsate să treacă nefolosite foarte multe ocazii favorabile?

 

 

Plan de discuții

 

1) Găsirea drumului spre casă către Dumnezeu

a) Isaia 59:1-2 Cum afectează păcatul nostru relația noastră cu Dumnezeu?

b) Se desparte Dumnezeu de noi când păcătuim sau ne separăm de El? Susțineți-vă răspunsul din Scriptură. (Geneza 3:8)

c) Conform învățăturilor Bibliei, care este un răspuns adecvat atunci când simțim că păcatele noastre au cauzat o separare între noi și Dumnezeu? 1 Ioan 1:9, Psalmul 32:1-5, Psalmul 51:1-2, 10-12, Ieremia 31:31-34, Romani 6:23, Romani 10:13 etc.

d) Ce putem învăța din parabola oilor pierdute despre cum putem găsi drumul spre casă către Dumnezeu? Luca 15:4-6, 20-24 (vezi și Isaia
61:10)

 

2) O manifestare a slavei Domnului

a) Isaia 60:1-3 Cine este menționat în această profeție?

b) În timp ce Israelul ca națiune nu a reușit să realizeze planul și scopul lui Dumnezeu datorită rebeliunii și necredinței lor, numiți o Persoană
a cărei viață a împlinit această profeție în toată plinătatea sa. Ioan 1:14 (vezi și Hagai 2:6-9)

c) Este această profeție aplicabilă și fiecărei vieți de astăzi? Matei 5:14-16

d) Cum este posibil ca fiecare dintre noi să se ridice și să strălucească, reflectând slava lui Dumnezeu? (vezi Ioan 8:12)

 

3) Proclamarea anului eliberării

a) Isaia 61:1-3 Cine este menționat în această profeție? (vezi Luca 4:18-21)

b) Ce s-a întâmplat în anul Jubileului? Levitic 25:10

c) Care este semnificația anului Jubileului în planul mântuirii? Isaia 61:10-11, Ioan 8:36

d) Care este cea mai mare datorie a noastră care a fost anulată?

 

4) Proclamarea zilei de răzbunare a Dumnezeului nostru

a) Isaia 61:2 Când Isus a citat această profeție 700 de ani mai târziu, a omis expresia „ziua răzbunării Dumnezeului nostru. (Luca 4:19) De ce?

b) Când va avea loc ziua răzbunării Dumnezeului nostru? 2 Petru 3:10

c) Este aceasta o zi de răzbunare împotriva păcătoșilor sau o zi de răzbunare împotriva păcatului? 2 Petru 3:9, Ioan 3:16-17

d) Cum este răzbunarea Domnului o manifestare a dragostei Sale nemăsurate și infailibile?

e) Ce mesaj de avertizare trebuie împărtășit în timp ce mai este timp să ne căim și să ne întoarcem la Dumnezeu? Isaia 55:5-7, Apocalipsa 14:6-7 etc.

f) Cum ați răspunde unui prieten care spune: „Vreau să împărtășesc mesajul de avertizare al lui Dumnezeu, dar mi-e teamă să nu fiu respins sau ridiculizat”?

 

 

 

 

 

Post-ul [sâmbătă, 13 martie] Dorința neamurilor apare prima dată în Studiu Biblic.