[miercuri, 10 martie] Adevăratul post

 

 

La zece zile după ce trâmbițele le aminteau israeliților că Domnul este Împăratul lor, chiar în Ziua Ispășirii, zi în care smerirea lor prin tăgăduirea de sine însemna afirmarea credincioșiei față de Împăratul lor, profetul își înalță glasul ca o trâmbiță, declarând că ei se răzvrătesc împotriva Domnului (Isaia 58:1).

 

7. Ce este mai greu: să nu mănânci deloc o zi sau să-i hrănești pe niște oameni fără adăpost? Care este motivul acestor acțiuni și cum înglobează ele adevărata religie?

 

Isaia 58:6-12 

„6 Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; 7 împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. 8 Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va însoţi. 9 Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: ‘Iată-Mă!’ Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară, 10 dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime şi întunericul tău va fi ca ziua namiaza mare! 11 Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. 12 Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit Dregător de spărturi, Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit”.

 

Oricine poate fi religios. Oricine poate îndeplini niște ritualuri religioase, chiar și pe cele potrivite, la timpul potrivit, cu toate formulele potrivite. Dar acesta nu este singurul lucru pe care îl vrea Domnul. Privește la viața lui Isus. Oricât de credincios a fost în îndeplinirea ritualurile religioase din timpul Său, scriitorii Evangheliei s-au concentrat mult mai mult pe faptele Lui de milă față de cei în nevoie, de vindecare, de hrănire și de iertare decât pe credincioșia Lui față de ritualuri.

 

Domnul dorește o biserică, un popor care să predice lumii adevărul. Dar ce îi va atrage pe oameni mai mult la adevăr, așa cum este el manifestat în Isus: o aderare strictă la legi sau dispoziția de a-i ajuta pe cei înfometați? Odihna strictă în ziua de Sabat sau dispoziția de a-ți folosi timpul și energia pentru a-i ajuta pe cei în nevoie?

 

8. Ce ne spun pasajele de mai jos?

 

Matei 25:40

„Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut”.

 

Iacov 1:27

„Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume”.

 

Revezi binecuvântările din Isaia 58. Sunt cumva făgăduințe că Domnul va interveni în mod supranatural în viața celor ce fac aceste lucruri? Sau sunt binecuvântările pe care le primim când ne oferim pe noi înșine altora în loc să fim egoiști, lacomi și preocupați doar de noi?

 

 

Post-ul [miercuri, 10 martie] Adevăratul post apare prima dată în Studiu Biblic.