[joi, 4 martie] O jertfă pentru vină

 

 

4. Ce înseamnă că viața Robului lui Dumnezeu este o „jertfă pentru păcat”? Isaia 53:10

 

Termenul ebraic se referă la o „jertfă pentru vină (pentru îndreptare)” (Leviticul 5:14 ̶ 6:7; 7:1-7), care putea să facă ispășire pentru păcatele făcute cu voia împotriva altor oameni (Leviticul 6:2,3). Astfel de păcate a scos Isaia în evidență (Isaia 1 ̶ 3; 10:1,2; 58). De asemenea, păcătosul trebuia să-i înapoieze celui greșit lucrul luat, plus o penalizare, înainte de a aduce jertfa pentru a primi iertarea de la Dumnezeu (Leviticul 6:4-7; Matei 5:23,24). În cazul unei întrebuințări greșite, din neatenție, a unui lucru care Îi aparținea lui Dumnezeu, plata se făcea față de Dumnezeu (Leviticul 5:16). Acum putem înțelege Isaia 40:2, unde Dumnezeu îi mângâie pe copiii Lui, spunându-le că au plătit suficient pentru ispășirea păcatelor lor.

 

Dar, după plată, trebuia să fie adusă o jertfă. Iat-o în Isaia 53: Robul lui Dumnezeu, în locul unui berbec, este dus ca o oaie la măcelărie, și asta pentru oamenii care rătăceau.

 

Cu toate că a fost „șters de pe pământul celor vii” (vers. 8; compară cu Daniel 9:26), consumat în întregime de sacrificiul care aprinde flacăra speranței pentru noi, Robul se ridică din morți, vine de pe drumul fără întoarcere, pentru a fi înălțat, pentru a vedea „o sămânță de urmași” și pentru a trăi multe zile (Isaia 53:10-12).

 

5. Citește versetele următoare. Cum reflectă fiecare dintre ele același mesaj de fond asemenea celui din Isaia 53?

 

Psalmii 32:1,2

1 Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit! 2 Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie!”

 

Romani 5:8

„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi”.

 

Galateni 2:16

„Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii”.

 

Filipeni 3:9

„…şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă”.

 

Evrei 2:9

„Dar pe Acela care a fost făcut pentru „puţină vreme mai prejos decât îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste” din pricina morţii pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi”.

 

1 Petru 2:24

„El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi”.

 

Dacă cineva te-ar ruga să rezumi într-un singur paragraf vestea bună din Isaia 52:13–53:12, ce ai scrie?

 

 

Post-ul [joi, 4 martie] O jertfă pentru vină apare prima dată în Studiu Biblic.