[marți, 16 februarie] Începutul evanghelizării 

 

5. Ce fel de eveniment este descris în Isaia 40:9-11?

 

„9 Suie-te pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vesteşti Ierusalimului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul, nu te teme, şi spune cetăţilor lui Iuda: „Iată Dumnezeul vostru! 10 Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata este cu El şi răsplătirile vin înaintea Lui. 11 El Îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui şi va călăuzi blând oile care alăptează.””

 

Ulterior, în cartea lui Isaia apare un bărbat care aduce vești bune pentru Ierusalim (Isaia 41:27; 52:7). Dar în Isaia 40:9, vestitorul care proclamă de pe un munte: „Iată Dumnezeul vostru!” este de genul feminin, fapt evident în limba ebraică.

 

În Psalmii 68:6, David Îl laudă pe Dumnezeu pentru că El „dă o familie celor părăsiți, El izbăvește pe prinșii de război și-i face fericiți”. Cu toate că aici cuvintele acestea sunt aplicate la ieșirea din robia egipteană, Isaia folosește aceleași idei cu referire la proclamarea unui al doilea „exod”, sau unei a doua ieșiri din robie: întoarcerea din robia babiloniană.

 

Noul Testament aplică pasajul din Isaia 40:3-5 la Ioan Botezătorul care a pregătit calea pentru Isus, Cuvântul veșnic care a devenit prezența Domnului în carne și oase în mijlocul poporului Său (Ioan 1:14).

 

Chiar înaintea lui Ioan, au fost câțiva care au adus vestea cea bună a venirii Sale. Primii au fost Simeon și Ana care L-au văzut pe pruncul Isus când a fost adus la templu (Luca 2:25-38), ca vestitorii lui Isaia, un bărbat și o femeie. Simeon aștepta mântuirea sau mângâierea lui Israel în persoana lui Mesia.

 

În lumina profeției lui Isaia, nu este o coincidență că Ana, prorocița, a fost chiar prima care le-a vestit oamenilor din Ierusalim, în public, la templu, că Domnul venise: „A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului” (Luca 2:38). Acesta a fost începutul sau nașterea evanghelizării, așa cum o știm noi: proclamarea veștii bune că Isus Hristos a venit să ne aducă mântuire. Mai târziu, Isus i-a încredințat unei alte femei, Mariei Magdalena, primele vești bune despre învierea Sa triumfătoare (Ioan 20:17,18), care a garantat că misiunea Evangheliei Sale pe pământ a fost împlinită. Ce este din carne este ca iarba, dar Cuvântul lui Dumnezeu, care S-a făcut trup, este veșnic (vezi Isaia 40:6-8)!

 

Citește Isaia 40:11. Cu ce este comparat Domnul aici? Împărtășește cu grupa o situație concretă în care te-a condus Domnul!

 

 

Post-ul [marți, 16 februarie] Începutul evanghelizării apare prima dată în Studiu Biblic.