[marți, 9 februarie] Zguduit, dar nu părăsit 

 

5. Ce efect a avut discursul dibaci al lui Rabșache asupra lui Ezechia și a sfetnicilor lui?

 

2 Împărați 18:37

„Şi Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, Şebna, logofătul, şi Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit la Ezechia cu hainele sfâşiate şi i-au spus cuvintele lui Rabşache”.

 

2 Împărați 19:1-4

„Când a auzit împăratul Ezechia lucrul acesta, şi-a sfâşiat hainele, s-a acoperit cu un sac şi s-a dus în Casa Domnului. 2 A trimis pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Şebna, logofătul, şi pe preoţii cei mai bătrâni, acoperiţi cu saci, la prorocul Isaia, fiul lui Amoţ. 3 Şi i-au zis: „Aşa vorbeşte Ezechia: ‘Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă şi de ocară, căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei, şi nu este putere pentru naştere. 4 Poate că Domnul, Dumnezeul tău, a auzit toate cuvintele lui Rabşache, pe care l-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel viu şi poate că Domnul, Dumnezeul tău, îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalţă dar o rugăciune pentru ceilalţi care au mai rămas’.”

 

Isaia 36:21,22

„21 Dar ei au tăcut şi nu i-au răspuns o vorbă, căci împăratul dăduse porunca aceasta: „Să nu-i răspundeţi!” 22 Şi Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, Şebna, logofătul, şi Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit astfel la Ezechia, cu hainele sfâşiate, şi i-au spus cuvintele lui Rabşache”.

 

Isaia 37:1-4

„Când a auzit împăratul Ezechia cuvintele acestea, şi-a sfâşiat hainele, s-a acoperit cu un sac şi s-a dus în Casa Domnului. 2 A trimis pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Şebna, logofătul, şi pe cei mai bătrâni dintre preoţi, acoperiţi cu saci, la prorocul Isaia, fiul lui Amoţ. 3 Şi i-au zis: „Aşa vorbeşte Ezechia: ‘Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă şi de ocară, căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei lor, şi totuşi mamele n-au putere să nască. 4 Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit cuvintele lui Rabşache, pe care l-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel viu şi poate că Domnul, Dumnezeul tău, îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalţă dar o rugăciune pentru rămăşiţa care a mai rămas’.”

 

Zguduit până în măduva oaselor și plângând din cauza necazului, Ezechia s-a întors către Domnul, căutând cu umilință mijlocirea lui Isaia, profetul de al cărui sfat tatăl său nu ținuse cont.

 

6. Cum l-a încurajat Dumnezeu pe Ezechia?

 

Isaia 37:5-7 

 

Mesajul a fost scurt, dar suficient. Dumnezeu era de partea poporului Său. Isaia a prorocit că Sanherib va auzi niște vorbe care îi vor distrage atenția de la atacul asupra lui Iuda. Acest lucru s-a împlinit imediat. Înfrânt pe moment, dar fără intenția de a renunța, Sanherib i-a trimis lui Ezechia un mesaj amenințător (Isaia 37:10,12; 2 Cronici 32:17). De data aceasta, Ezechia a mers direct la templu și a întins scrisoarea înaintea Domnului oștirilor, „care [șade] pe heruvimi” (Isaia 37:14-16).

 

7. Cum a surprins rugăciunea lui Ezechia ceea ce era în joc în criza Ierusalimului? 

 

Isaia 37:15-20

„15 …şi i-a făcut următoarea rugăciune: 16 „Doamne al oştirilor, Dumnezeul lui Israel, care şezi pe heruvimi! Tu eşti singurul Dumnezeu al tuturor împărăţiilor pământului! Tu ai făcut cerurile şi pământul! 17 Doamne, pleacă-Ţi urechea şi ascultă! Doamne, deschide-Ţi ochii şi priveşte! Auzi toate cuvintele pe care le-a trimis Sanherib, ca să batjocorească pe Dumnezeul cel viu! 18 Este adevărat, Doamne, că împăraţii Asiriei au pustiit toate ţările şi ţările lor 19 şi că au aruncat în foc pe dumnezeii lor, dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucrări făcute de mâinile omului, de lemn şi de piatră. De aceea i-au nimicit. 20 Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne din mâna lui Sanherib, ca toate împărăţiile pământului să ştie că numai Tu, Doamne, eşti Dumnezeu!””

 

Sanherib a atacat explicit cea mai puternică apărare a lui Ezechia: credința în Dumnezeul lui. În loc să cedeze psihic, Ezechia a căutat sprijin la Domnul pentru a demonstra cine este Dumnezeul lui, „ca toate împărățiile pământului să știe că numai Tu, Doamne, ești Dumnezeu!” (Isaia 37:20).

 

Citește rugăciunea lui Ezechia. Asupra căror aspecte se concentrează el? Ce anume din această rugăciune poate să ne încurajeze și să ne ajute să rămânem credincioși în momentele noastre de criză?

 

 

Post-ul [marți, 9 februarie] Zguduit, dar nu părăsit apare prima dată în Studiu Biblic.