[duminică, 17 ianuarie] O profeție împlinită 

 

În Isaia 7:14-16, Emanuel este un semn legat de dilema lui Ahaz: Înainte ca pruncul Emanuel să fie suficient de mare ca să deosebească binele de rău, „țara de ai cărei doi împărați te temi tu va fi pustiită” (vers. 16). Aici se face referire la teritoriile și la regii Siriei și ai lui Israel (vers. 1,2,4-9) și se repetă făgăduința lui Dumnezeu că puterea lor avea să fie nimicită în curând.

 

1. De ce spune Isaia că băiatul urma să mănânce „smântână și miere”?

 

Isaia 7:15

„El va mânca smântână şi miere până va şti să lepede răul şi să aleagă binele”.

 

Culturile și câmpurile lui Iuda urmau să fie distruse de asirieni (vers. 23-25), deci oamenii aveau să fie constrânși să revină la hrana nomazilor (vers. 21,22). Dar în timpul sărăciei lor urmau să aibă destul din ce să trăiască.

 

2. Când a fost împlinită profeția despre Siria și Israel?

 

2 Împărați 15:29,30

„29 Pe vremea lui Pecah, împăratul lui Israel, a venit Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, şi a luat Iionul, Abel-Bet-Maaca, Ianoah, Chedeş, Haţor, Galaad şi Galileea, toată ţara lui Neftali şi pe locuitori i-a dus în prinsoare, în Asiria. 30 Osea, fiul lui Ela, a făcut o uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui Remalia, l-a lovit şi l-a omorât şi a domnit el în locul lui, în al douăzecilea an al lui Iotam, fiul lui Ozia”.

 

2 Împărați 16:7-9

„7 Ahaz a trimis soli lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună: „Eu sunt robul tău şi fiul tău; suie-te şi izbăveşte-mă din mâna împăratului Siriei şi din mâna împăratului lui Israel, care se ridică împotriva mea.” 8 Şi Ahaz a luat argintul şi aurul din Casa Domnului şi din vistieriile casei împăratului şi le-a trimis ca dar împăratului Asiriei. 9 Împăratul Asiriei l-a ascultat. S-a suit împotriva Damascului, l-a luat, a dus pe locuitori în robie la Chir şi a omorât pe Reţin”.

 

1 Cronici 5:6,26

„6 Beera, fiul său, pe care l-a luat rob Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei; el era domnul rubeniţilor.

26 Dumnezeul lui Israel a aţâţat duhul lui Pul, împăratul Asiriei, şi duhul lui Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei, şi Tilgat-Pilneser a luat robi pe rubeniţi, gadiţi şi jumătate din seminţia lui Manase şi i-a dus la Halah, la Habor, la Hara şi la râul Gozan, unde au rămas până în ziua de azi”.

 

Profeția lui Isaia a fost dată în jurul anului 734 î.Hr. Tiglat-Pilneser a primit darul lui Ahaz și a zdrobit coaliția din nord, a cucerit Galileea și Cisiordania, transformând teritoriile în provincii asiriene și a deportat o parte din populație (734–733 î.Hr.). Ce a mai rămas din Israel a fost salvat când Osea s-a predat și a plătit tribut. În 733–732 î.Hr., Tiglat-Pilneser a cucerit Damascul, și Siria a devenit provincie asiriană. În doi ani de la prorocia lui Isaia, Siria și Israel erau înfrânte, iar împărații care îl amenințaseră pe Ahaz nu mai erau.

 

În anul 727 î.Hr., după ce Salmanasar al V-lea îi luase locul lui Tiglat-Pilneser al III-lea, Osea, regele lui Israel, s-a răzvrătit împotriva Asiriei. Asirienii au luat capitala, Samaria, în 722 î.Hr. și i-au deportat pe israeliți în Mesopotamia și Media, unde au fost absorbiți de populațiile locale și și-au pierdut identitatea (Isaia 7:8 – în șaizeci și cinci de ani, Efraim nu mai era nici măcar un popor). Vestind mai dinainte ce avea să li se întâmple vrăjmașilor lui Iuda, Domnul a vrut să-i spună lui Ahaz că nu trebuia să se bizuie pe Asiria.

 

Ce putem face noi astăzi ca să ne păstrăm credința, astfel încât, când vor veni nenorociri, să putem rămâne statornici? 1 Petru 1:13-25

 

 

Post-ul [duminică, 17 ianuarie] O profeție împlinită apare prima dată în Studiu Biblic.