[sâmbătă, 2 ianuarie] O criză în conducere 

 

Text de memorat:

 

Isaia 6:1

„În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul”.

 

Întrebat de un discipol despre secretele unei bune guvernări, Confucius a răspuns:
– Mâncare și arme suficiente și încrederea oamenilor de rând.
– Dar, a întrebat discipolul, să presupunem că nu ai încotro și trebuie să renunți la unul dintre cele trei elemente. De care te-ai lipsi?
– De arme, a răspuns Confucius.
– Și dacă ar trebui să te descurci doar cu unul, de care te-ai lipsi?
– De hrană, a răspuns Confucius. Căci, din vechime, foamea a fost soarta omului, dar un popor care nu mai are încredere în conducătorii lui este cu adevărat pierdut. – M.P. Green, 1500 Illustrations for Biblical Preaching, 1989, p. 215

 

Într-adevăr, oamenii vor să aibă un sistem de conducere puternic și demn de încredere. Când un soldat s-a înscris pentru al doilea mandat în serviciul militar, recrutorul l-a întrebat de ce dorea să se înroleze din nou. „Am încercat și viața civilă”, a spus el, „dar acolo nu este nimeni la conducere.”

 

În acest studiu vom analiza criza de lideri din Iuda și consecințele ei.

 

 

Studiu la rând

 

Biblia: Ezechiel 4-10

1. Unde apare ideea zilei profetice care reprezintă un an literal?
2. Cu ce instrument neobișnuit i s-a spus profetului să-și radă capul și barba?
3. Ce anume nu poate să scape pe nimeni în ziua urgiei Domnului?
4. Unde apare ideea unui semn pus pe fruntea oamenilor credincioși?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare” – „Lucrarea în marile orașe americane”

5. Unde ar trebui ridicate așezămintele de educație și sănătate?

 

Plan de discuții

 

1) Domnia regelui Ozia

a) Câți ani avea Ozia când a devenit rege al lui Iuda? Cum ați descrie primii ani ai domniei sale? 2 Cronici 26:1-5, 6-8, 9-15

b) Ce greșeală fatală a făcut regele Ozia? 2 Cronici 26:16, 17-23

c) Numiți alte persoane menționate în Biblie a căror mândrie a dus la căderea lor.

d) Cum putem evita să facem aceeași greșeală fatală? 1 Petru 5:5-7

 

2) O viziune de la Domnul

a) Ce eveniment semnificativ a avut loc în anul în care a murit regele Ozia? Isaia 6:1-4

b) Cum a răspuns profetul Isaia când a văzut o descoperire a slavei Domnului? Isaia 6:5 (vezi și Apocalipsa 1:12-17a)

c) De ce crezi că Domnul i-a dat lui Isaia această descoperire despre Sine însuși așezat pe un tron foarte înalt? (Apocalipsa 1:17b-18, Isaia 41:10)

d) Împărtășiți un moment în care ați cerut Domnului împlinirea promisiunii din Evrei 4:16 și ați găsit mila și harul pentru a vă ajuta în momentul nevoii.

 

3) Iertat și curățat

a) Ce simbolism a fost folosit pentru a-l asigura pe profetul Isaia că păcatele sale au fost iertate și că viața lui a fost curățată? Isaia 6:6-7

b) De ce serafimul a folosit un cărbune care ardea de pe altar? Numeri 31:23, Levitic 16:12-13

c) Ce alte promisiuni din Biblie ne asigură de dorința lui Dumnezeu de a ne ierta păcatele și de a ne curăța de orice nedreptate? Ieremia 33:8, 1 Ioan 1:9 etc.

 

4) Trimis cu o misiune specială

a) Isaia 6:8a. De ce a pus Domnul această întrebare? Nu știa deja cineva merge în această misiune specială?

b) Isaia 6:8b Ce putem învăța din răspunsul profetului Isaia?

c) Numiți alți profeți care, spre deosebire de Isaia, au refuzat inițial misiunii speciale din partea Domnului. Exod 3:1-11, 4:1-17; Iona 1:1-3

d) Cum putem asocia chemarea lui Isaia de acum 2.700 de ani cu viața noastră de astăzi? Marcu 16:15, Matei 28:19-20)

 

5) Un mesaj provocator de proclamat

a) Isaia 6:9-13 De ce nu ar vrea Domnul ca poporul Său să înțeleagă și să se pocăiască? (2 Petru 3:9, Matei 13:10-17, Ezechiel 2:3-5)

b) Ce mesaj provocator ne-a cerut Domnul să proclamăm în ultimele zile ale istoriei pământului? Apocalipsa 14:8-11, 18:4

 

 

Post-ul [sâmbătă, 2 ianuarie] O criză în conducere apare prima dată în Studiu Biblic.