[miercuri, 30 decembrie] Cele mai bune roade sau sabia 

 

8. Ce temă apare în versetele de mai jos, care se regăsește în toată Biblia?

 

Isaia 1:19-31

„19 De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării, 20 dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci gura Domnului a vorbit.” 21 Vai, cetatea aceea credincioasă cum a ajuns o curvă! Era plină de judecată, dreptatea locuia în ea, şi acum e plină de ucigaşi! 22 Argintul tău s-a prefăcut în zgură şi vinul tău cel ales a fost amestecat cu apă. 23 Mai-marii tăi sunt răzvrătiţi şi părtaşi cu hoţii, toţi iubesc mita şi aleargă după plată; orfanului nu-i fac dreptate şi pricina văduvei n-ajunge până la ei. 24 De aceea, iată ce zice Domnul, Dumnezeul oştirilor, Puternicul lui Israel: „Ah! Voi cere socoteală potrivnicilor Mei şi Mă voi răzbuna pe vrăjmaşii Mei. 25 Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îţi voi topi zgura cum o topeşte leşia, toate părticelele de plumb le voi depărta din tine. 26 Voi face iarăşi pe judecătorii tăi ca odinioară şi pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea, vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă.” 27 Sionul va fi mântuit prin judecată şi cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiţi prin dreptate. 28 Dar pieirea va atinge pe toţi cei răzvrătiţi şi păcătoşi, şi cei ce părăsesc pe Domnul vor pieri. 29 Vă va fi ruşine de terebinţii în care găseaţi plăcere şi veţi roşi din pricina grădinilor în care vă desfătaţi, 30 căci veţi fi ca un terebint cu frunzele ofilite, ca o grădină care n-are apă. 31 Omul tare va fi ca un câlţ şi lucrarea lui ca o scânteie; amândoi vor arde împreună şi nimeni nu-i va stinge”.

 

Observă structura logică din Isaia 1:19,20. Dacă alege să fie ascultător de Dumnezeu, poporul va mânca cele mai bune roade ale țării (vers. 19). Prin contrast, dacă refuză oferta Sa de iertare și restaurare și se răzvrătește împotriva Lui, Iuda va fi înghițit de sabie (vers. 20). Alegerea este a omului. Așadar, aceste versete conțin o binecuvântare și un blestem condiționate. Isaia 1 repetă și aplică cuvintele consemnate de Moise în Deuteronomul 30:19,20, în vremea când a fost făcut legământul cu poporul lui Israel.

 

9. Gândește-te la cuvintele lui Moise care spune că nu există cale de mijloc. De ce există doar o singură opțiune pentru noi? De ce nu poate fi niciun fel de compromis?

 

Cuvintele acestea sunt o sinteză a seriei de avertizări, binecuvântări și blesteme care finalizează instituirea legământului din Deuteronomul 27 – 30 (compară cu Leviticul 26). Acest legământ conține elemente legate de (1) aducerea-aminte a ceea ce făcuse Dumnezeu pentru ei; (2) condiții (porunci) care să fie păzite pentru ca legământul să fie păstrat; (3) trimitere la martori și (4) binecuvântări și blesteme care să îi avertizeze pe oameni despre ce urma să se întâmple dacă încălcau condițiile legământului.

 

Cercetătorii au descoperit că aceste elementele apar în aceeași ordine în tratatele politice ale altor popoarelor ale vremii, precum hitiții. Așadar, în legământul Său cu israeliții, Dumnezeu a folosit o variantă pe care o puteau înțelege și care trebuia să le întipărească puternic în minte natura și consecințele relației în care alegeau să intre. Avantajele legământului erau uimitoare, dar, dacă Israel încălca înțelegerea, era mai rău pentru el decât oricând.

 

În umblarea ta cu Dumnezeu, au fost situații în care te-ai bucurat sau ai suferit consecințele alegerilor tale?

 

 

Post-ul [miercuri, 30 decembrie] Cele mai bune roade sau sabia apare prima dată în Studiu Biblic.