[luni, 28 decembrie] Ritualuri religioase nefolositoare 

 

3. De ce crezi că a folosit Isaia imaginea Sodomei și a Gomorei? Ce voia să sublinieze Domnul?

 

Isaia 1:10

„Ascultaţi Cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei! Ia aminte la Legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei!”

 

4. Ce îi spune Domnul poporului Său? De ce a respins El închinarea care Îi era adusă?

 

Isaia 1:11-15

„11 „Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile-de-tot ale berbecilor şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor. 12 Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile? 13 Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea! 14 Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. 15 Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi şi, oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge!””

 

Mâinile care aduceau jertfe și se ridicau în rugăciune erau „pline de sânge”, adică erau vinovate de violență și de asuprire (Isaia 1:15; 58:3,4). Prin purtarea urâtă față de ceilalți oameni din poporul legământului, conducătorii manifestau dispreț față de Ocrotitorul tuturor israeliților. Păcatele împotriva fraților lor erau păcate împotriva Domnului.

 

Bineînțeles, Însuși Domnul instituise sistemul lor de închinare (Leviticul 1-16) și desemnase Templul din Ierusalim ca locul cel mai potrivit pentru închinare (1 Împărați 8:10,11). Dar ritualurile au fost menite să funcționeze în cadrul legământului pe care Dumnezeu îl făcuse cu acești oameni. Legământul lui Dumnezeu cu Israel a făcut posibil ca El să locuiască printre ei în sanctuar. Așadar, jertfele și rugăciunile aduse acolo erau valabile doar dacă ei manifestau credincioșie față de Dumnezeu și față de legământ. Oamenii care aduceau jertfe fără să se pocăiască de faptele rele făcute față de ceilalți îndeplineau niște ritualuri false, mințeau. Prin urmare, jertfele lor nu doar că nu erau valabile, dar constituiau un păcat! Îndeplinirea ritualurilor arăta că ei erau loiali, dar comportamentul lor dovedea că au rupt legământul.

 

5. Citește Isaia 1:16,17. Ce îi poruncește Domnul poporului Său să facă? Cum se potrivesc aceste versete cu ceea ce a spus Domnul Isus mai târziu, consemnat în Matei 23:23-28?

 

„23 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuie să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute. 24 Povăţuitori orbi, care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila! 25 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi curăţiţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare. 26 Fariseu orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată. 27 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţie. 28 Tot aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege”.

 

Ce mesaj putem găsi pentru noi în textele acestea și în contextul lor?

 

 

Post-ul [luni, 28 decembrie] Ritualuri religioase nefolositoare apare prima dată în Studiu Biblic.