[vineri, 18 septembrie] Un gând de încheiere

„Dumnezeu i-a chemat pe cei ce formează biserica Sa de azi, așa cum a chemat Israelul din vechime, pentru a fi o lumină pe pământ. Prin securea cea puternică a adevărului – prima, a doua și a treia solie îngerească – El i-a despărțit de biserici și de lume pentru a-i aduce în sfințenie aproape de El. …

 

Cei trei îngeri din Apocalipsa 14 reprezintă poporul care acceptă lumina soliilor lui Dumnezeu și pornește ca instrument al Său pentru a face să răsune avertizarea de-a lungul și de-a latul pământului. Domnul Hristos le spune urmașilor Săi: «Voi sunteți lumina lumii» (Matei 5:14). Fiecărui suflet care Îl acceptă pe Isus, crucea de pe Calvar îi spune: «Iată cât valorează un suflet.» «Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură» (Marcu 16:15). Nu trebuie îngăduit nimic care să împiedice această lucrare. Este cea mai importantă lucrare; trebuie să fie la fel de cuprinzătoare ca veșnicia. Dragostea pentru sufletele oamenilor arătată de Domnul Isus în sacrificiul pe care l-a făcut pentru mântuirea lor îi va însufleți pe toți urmașii Săi.

 

Domnul Hristos primește – o, și cu câtă bucurie! – fiecare unealtă omenească care I se consacră Lui. El aduce omenescul în armonie cu divinul, pentru ca să poată transmite lumii tainele iubirii Sale întrupate. Vorbiți despre aceasta, rugați-vă pentru aceasta, cântați despre aceasta, umpleți lumea cu solia adevărului Său și înaintați cât mai mult în regiuni.

 

 

Post-ul [vineri, 18 septembrie] Un gând de încheiere apare prima dată în Studiu Biblic.