[luni, 14 septembrie] Vremea sfârșitului și Apocalipsa

Evangheliile se concentrează în primul rând pe prima venire a lui Hristos. Ele relatează istoria nașterii, a vieții și a lucrării Sale, a morții și a învierii Sale. Deși vorbesc și despre a doua Sa venire, nu aceasta este tema lor centrală. Însă obiectivul principal al cărții Apocalipsa este apogeul conflictului de veacuri. Toate marile ei profeții se termină cu venirea glorioasă a Domnului nostru.

 

2. Ce concluzie asemănătoare observi în fiecare dintre aceste pasaje?

 

Apocalipsa 1:7 

„Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin”.

 

Apocalipsa 11:15

„Îngerul, al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor”.

 

Apocalipsa 14:14-20

„14 Apoi m-am uitat şi iată un nor alb şi pe nor şedea cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită. 15 Şi un alt înger a ieşit din Templu şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: „Pune secera Ta şi seceră, pentru că a venit ceasul să seceri şi secerişul pământului este copt”. 16 Atunci, Cel ce şedea pe nor Şi-a aruncat secera pe pământ. Şi pământul a fost secerat. 17 Şi din Templul, care este în cer, a ieşit un alt înger, care avea şi el un cosor ascuţit. 18 Şi un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieşit din altar şi a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuţit: „Pune cosorul tău cel ascuţit şi culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copţi”. 19 Şi îngerul şi-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. 20 Şi teascul a fost călcat în picioare afară din cetate; şi din teasc a ieşit sânge până la zăbalele cailor, pe o întindere de o mie şase sute de stadii”.

 

Apogeul fiecărei profeții din Apocalipsa este venirea lui Isus. „Mielul care a fost înjunghiat” (Apocalipsa 5:12) revine ca Împărat al împăraților și Domn al domnilor (19:16). El îi va birui pe toți vrăjmașii care îl asupresc și îl persecută pe poporul Său (17:14). Isus îi va scoate din acest coșmar al păcatului și îi va aduce acasă, în slavă, pe credincioșii Săi. Marea luptă dintre bine și rău se va sfârși. Pământul va fi refăcut, iar cei răscumpărați vor locui cu Domnul pentru totdeauna (21:1-4).

 

În Apocalipsa 22:7 (vezi și vers. 12, 17 și 20), Isus spune: „Și, iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta!” Astfel, apelul final al lui Isus către omenire este ca ea să răspundă la dragostea Lui, să-I accepte harul și să urmeze adevărul Său, ca să fie gata pentru revenirea Lui iminentă. Apocalipsa se încheie cu invitația lui Isus: „Și Duhul și Mireasa zic: «Vino!» Și cine aude să zică: «Vino»” (vers. 17).

 

Domnul nostru îi invită pe toți cei care caută viața veșnică să vină la El și pe toți aceia dintre noi care au acceptat mesajul salvării și care așteaptă cu nerăbdare revenirea Sa îi îndeamnă să I se alăture în a-i invita și pe alții să primească mesajul iubirii Sale. El ne trimite să ducem acest mesaj care să pregătească lumea pentru revenirea Sa apropiată. Nu există ceva care să aducă mai multă împlinire decât cooperarea cu Hristos în planului Lui de salvare pentru vremea sfârșitului.

 

„Hristos vine curând!” Ioan a scris aceste cuvinte în urmă cu două mii de ani. Ce înseamnă pentru tine „curând”?

 

 

Post-ul [luni, 14 septembrie] Vremea sfârșitului și Apocalipsa apare prima dată în Studiu Biblic.