[duminică, 13 septembrie] Mesajul lui Petru despre adevărul prezent

În fiecare generație, Dumnezeu a trimis un mesaj special prin Cuvântul profetic ca să-i pregătească pe oameni pentru ceea ce urma să vină. El nu este niciodată luat prin surprindere și Își pregătește poporul pentru viitor, trimițând profeți cu solii clare (Amos 3:7). În zilele dinaintea potopului, Domnul a trimis lumii un mesaj prin Noe despre potopul care urma să vină. În Egipt, El l-a ridicat pe Iosif ca să pregătească națiunea pentru foamete, în timpul celor șapte ani de belșug. Prorocii i-au avertizat pe conducătorii lui Israel că armatele babiloniene aveau să distrugă Ierusalimul. Mesajul lui Ioan Botezătorul despre pocăință a pregătit o națiune pentru prima venire a lui Isus.

 

1. Cum numește Petru mesajul lui Dumnezeu către generația lui? Care a fost acest „adevăr” pe care l-au proclamat Petru și ucenicii?

 

2 Petru 1:12

„De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le ştiţi şi sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi”.

 

2 Petru 1:16-21

„16 În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine, cu ochii noştri, mărirea Lui. 17 Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea”. 18 Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. 19 Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre. 20 Fiindcă, mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. 21 Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt”.

 

Expresia tradusă în română prin „adevărul pe care-l aveți” este redată în alte versiuni – în Vulgata, în unele versiuni în engleză, franceză, spaniolă – prin „adevărul prezent”, expresie cunoscută cititorilor români din scrierile lui Ellen G. White (n. red.).

 

Mesajul de o însemnătate veșnică pentru primul secol a fost venirea lui Isus. Iubirea Tatălui a fost descoperită prin jertfa de pe cruce. Cu toate că „plata păcatului este moartea”, prin Hristos, le-a fost asigurată tuturor viața veșnică. Dar, dacă o vom primi prin credință (Romani 3:23; 6:23; Efeseni 2:8) sau nu este alegerea noastră. Acest mesaj al salvării în Isus nu se va învechi niciodată. Este un „adevăr prezent” pentru fiecare generație.

 

Apocalipsa Îl prezintă pe Isus și mântuirea Lui veșnică în contextul vremii sfârșitului pentru a pregăti un popor în vederea iminentei Sale reveniri. Ea expune falsitatea tradiției umane și a religiei care se concentrează pe eu. Isus este Martorul credincios al caracterului Tatălui Său. El este „Domnul împăraților pământului”, Cel care „ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său” (Apocalipsa 1:1-6). Apocalipsa este în întregime despre Isus și mesajul Său cu privire la vremea sfârșitului pentru a-Și pregăti poporul pentru revenirea Sa.

 

Când te gândești la cartea Apocalipsa, ce îți vine în minte? Gânduri despre fiare și simboluri profetice sau despre Isus? De ce crezi că ne-a dat Isus profețiile din Apocalipsa?

 

 

Post-ul [duminică, 13 septembrie] Mesajul lui Petru despre adevărul prezent apare prima dată în Studiu Biblic.