[miercuri, 9 septembrie] Mărturisește cu deplină încredere

6. Ce asigurare a vieții veșnice ne dau Scripturile, care ne permite să dăm mărturie cu deplină încredere despre mântuirea noastră în Hristos?

 

1 Ioan 5:11-13

„11 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. 12 Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. 13 V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică”.

 

Evrei 10:19-22

„19 Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt 20 pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, 21 şi fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, 22 să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată”.

 

1 Corinteni 15:1,2

„Vă fac cunoscută, fraţilor, Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas 2 şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba aţi crezut”.

 

Dacă nu avem siguranța personală a salvării în Isus, nu este posibil să le spunem altora despre ea. Nu putem să le dăm altora ceva ce nu avem. Există creștini conștiincioși care trăiesc continuu într-o stare de nesiguranță, întrebându-se dacă vor fi vreodată suficient de buni pentru a fi mântuiți. Iată ce spunea odată un predicator în vârstă și înțelept: „Când mă uit la mine însumi, nu văd nicio posibilitate de a fi salvat. Când mă uit la Isus, nu văd nicio posibilitate de a fi pierdut.” Cuvintele Domnului răsună cu certitudine de-a lungul veacurilor: „Întoarceți-vă la Mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, și nu altul” (Isaia 45:22).

 

Domnul nostru dorește ca fiecare dintre noi să se bucure de mântuirea pe care o oferă fără plată. El tânjește ca noi să înțelegem din experiență ce înseamnă să fii îndreptățit prin harul Său și să fii liber de condamnarea pe care o aduce vina păcatului. După cum spune Pavel: „Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos” (Romani 5:1). El adaugă și că putem avea asigurarea că „nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus” (Romani 8:1). Apostolul Ioan confirmă faptul că „ cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața” (1 Ioan 5:12).

 

Dacă L-am acceptat pe Isus prin credință și, prin Duhul Sfânt, El trăiește în inima noastră, darul vieții veșnice este al nostru astăzi. Aceasta nu înseamnă că, odată ce am avut parte de harul lui Dumnezeu și de mântuirea în Isus, nu le putem pierde niciodată (2 Petru 2:18-22; Evrei 3:6; Apocalipsa 3:5). Putem alege întotdeauna să ne îndepărtăm de El, însă, odată ce am cunoscut dragostea Sa și am înțeles adâncimea sacrificiului Său, nu ar trebui niciodată să alegem să plecăm de lângă Cel care ne iubește atât de mult. Zi de zi vom căuta ocazii pentru a le face cunoscut și altora harul care ne-a fost dat în Isus.

 

Ai certitudinea mântuirii în Isus? Dacă da, pe ce se bazează? De ce ai această siguranță? Pe de altă parte, dacă nu ești sigur, care este motivul? Cum poți obține asigurarea aceasta?

 

 

Post-ul [miercuri, 9 septembrie] Mărturisește cu deplină încredere apare prima dată în Studiu Biblic.