[duminică, 30 august] Grupele mici, planul lui Dumnezeu

1. Cum ne descoperă următoarele versete ideea unității Dumnezeirii?

 

Geneza 1:1,2

„1 La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. 2 Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor”.

 

Geneza 1:26

„Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ”.”

 

Evrei 1:1,2

„1 După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, 2 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile”.

 

Efeseni 3:8,9

„8 Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos 9 şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile…”

 

Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au luat parte împreună la crearea lumii. Fiecare a avut partea Sa, dar au lucrat împreună, ca un tot indivizibil. Tatăl a adus la îndeplinire planul Său prin Isus, ca agent activ în creațiune, în armonie cu puterea Duhului Sfânt. Un asemenea act supranatural și plin de putere depășește capacitatea noastră de înțelegere. Totuși, noi putem înțelege foarte bine nu doar realitatea lumii create și a cosmosului, ci și faptul că Dumnezeu Însuși a făcut totul (Romani 1:18-20).

 

Lucrul în grupe mici face parte din planul divin. Dumnezeirea a lucrat împreună la crearea rasei umane și apoi, la răscumpărarea ei, după cădere.

 

2. Cum dovedește învierea Domnului Isus unitatea dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în planul de mântuire? Compară următoarele versete:

 

Ioan 10:17,18

„17 Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa ca iarăşi s-o iau. 18 Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi; aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.”

 

Romani 8:11

„11 Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi”.

 

1 Corinteni 15:15

„Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu învie”.

 

„Planul de mântuire avea locul lui în sfaturile Celui Infinit din toată veșnicia.” – Ellen G. White, „Principiile fundamentale ale educației creștine”, p. 186. Nimic nu este mai important pentru Dumnezeu decât salvarea cât mai multor oameni (1 Timotei 2:4; 2 Petru 3:9). Grupele mici pot avea multe scopuri, însă scopul lor cel mai important este câștigarea celor pierduți și aducerea lor la Isus. Lucrând în grupe mici, ne putem ajuta nu doar pe noi, ci și pe ceilalți. Scopul final al grupelor noastre mici ar trebui să fie câștigarea de suflete.

 

Cugetă asupra misterului unității Dumnezeirii. Este greu de înțeles. Totuși putem să credem și să ne încredem în ceva ce nu înțelegem pe deplin. De ce este acest principiu atât de important pentru credința creștinilor?

 

 

Post-ul [duminică, 30 august] Grupele mici, planul lui Dumnezeu apare prima dată în Studiu Biblic.