[sâmbătă, 8 august] Răspândirea Cuvântului

 

Text de memorat: 

 

Isaia 55:11

„…tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele”.

 

Când dăm mărturie, noi vorbim despre Isus. Dar cât am ști despre Isus fără Biblie? Cât am ști despre marea luptă, despre dragostea lui Dumnezeu, despre nașterea, viața, slujirea, moartea și învierea Domnului nostru dacă nu am avea Scripturile?

 

Deși ne arată maiestatea și puterea lui Dumnezeu, natura nu ne descoperă planul de mântuire. Domnul Isus, prin persoana Duhului Sfânt, este „adevărata Lumină care luminează pe orice om venind în lume” (Ioan 1:9). Și totuși, fără Cuvântul lui Dumnezeu care să ne explice pe deplin adevărul divin, revelația Duhului Sfânt în inimile noastre este limitată. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este cea mai clară și mai deplină descoperire a lui Isus, Cuvântul Viu.

 

Deși conducătorii religioși cercetau Cuvântul lui Dumnezeu, multora le-a scăpat mesajul lui principal. Isus a spus: „Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39). Dacă este corect înțeleasă, fiecare învățătură a Bibliei reflectă frumusețea caracterului lui Isus. Când prezentăm Cuvântul lui Dumnezeu, ținta noastră principală nu trebuie să fie aceea de a dovedi că noi avem dreptate și că interlocutorul greșește, ci ținta să fie aceea de a-L descoperi pe Isus în fiecare aspect al adevărului pe care îl facem cunoscut.

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Proverbele 31–Eclesiastul 6
1. De ce „nu se cade” împăraților să bea vin și băuturi tari?
2. Despre ce anume a constatat înțeleptul că „nu este nimic mai bun pentru om”?
3. De ce este de preferat un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte?
4. Din ce anume se cunoaște prostia nebunului?

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”, subcapitolul „Rânduielile sfinte”
5. Cu ce scop a fost instituită rânduiala spălării picioarelor?

 

 

Post-ul [sâmbătă, 8 august] Răspândirea Cuvântului apare prima dată în Studiu Biblic.