[vineri, 7 august] Un gând de încheiere

Înțelegerea corectă a învățăturii biblice despre darurile spirituale aduce unitate în biserică. Recunoașterea faptului că fiecare dintre noi este valoros și necesar ne unește. Fiecare membru al bisericii lui Isus este necesar în vederea împlinirii misiunii Sale și înzestrat pentru slujire.

 

„Fiecăruia îi este încredinţată o lucrare de făcut pentru Domnul. Fiecăruia dintre slujitorii Săi îi sunt încredinţate daruri speciale, sau talanţi. «Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia, doi şi altuia, unul: fiecăruia după puterea lui.» Fiecare dintre slujitori are un credit pentru care este responsabil, şi diferitele credite sunt proporţionale cu diferitele noastre capacităţi. În repartizarea darurilor, Dumnezeu nu a fost părtinitor. El a împărţit talanţii potrivit cu puterea cunoscută a slujitorilor Săi şi aşteaptă să Îi fie înapoiat un profit corespunzător.” – Ellen G. White, „Mărturii”, vol. 2, p. 282

 

Nu uita că darurile Duhului Sfânt sunt date pentru slava lui Dumnezeu și nu pentru propria slavă. Dumnezeu le împarte pentru înălțarea Numelui Său și înaintarea cauzei Sale.

 

Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, „Parabolele Domnului Hristos”, capitolul „Talanții”