[marți, 4 august] Scopul pentru care sunt oferite darurile spirituale

4. De ce îi dă Dumnezeu daruri spirituale fiecărui credincios? Cu ce scopuri sunt oferite ele?

 

1 Corinteni 12:7

„Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora”.

 

Efeseni 4:11-16

„11 Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători 12 pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 13 până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; 14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire, 15 ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. 16 Din El, tot trupul, bine închegat şi strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei şi se zideşte în dragoste”.

 

Darurile spirituale servesc mai multor scopuri. Dumnezeu le dă pentru a hrăni și a întări biserica în vederea împlinirii lucrării Sale. Ele sunt concepute pentru a facilita dezvoltarea unei biserici unite, gata să împlinească lucrarea Lui în lume. Scriitorii biblici ne dau exemple de daruri spirituale pe care Dumnezeu le împarte bisericii Sale, precum darurile slujirii, vestirii, învățării, îmbărbătării și dăruirii. De asemenea, ei vorbesc și despre darul primirii de oaspeți, darul milosteniei, al ajutorării cu bucurie, pentru a menționa doar câteva. Pentru o listă mai largă, citește Romani 12 și 1 Corinteni 12.

 

Poate te întrebi despre legătura dintre darurile spirituale și talentele înnăscute. Darurile spirituale sunt calități divine oferite de Duhul Sfânt fiecărui credincios, în vederea misiunii speciale pe care o are în biserică și a slujirii în lume. Acestea pot include și talente naturale care sunt sfințite de Duhul Sfânt și folosite în slujba lui Hristos. Toate talentele înnăscute sunt date de Dumnezeu, însă nu toate sunt folosite în slujba lui Hristos.

 

„Darurile speciale ale Duhului Sfânt nu sunt singurii talanți despre care ne vorbește parabola. Ea include, de asemenea, toate darurile și toată destoinicia, înnăscută sau dobândită, naturală sau spirituală. Toate trebuie folosite în serviciul Domnului Hristos. Devenind ucenicii Săi, noi trebuie să ne predăm Lui cu tot ce suntem și avem. Aceste daruri, El ni le dă înapoi curățite și înnobilate, ca să fie folosite spre slava Sa și pentru binecuvântarea semenilor noștri.” – Ellen G. White, „Parabolele Domnului Hristos”, p. 328

 

De asemenea, Dumnezeu a instituit daruri speciale, precum darul profeției și anumite slujbe în biserică, cum ar fi cele de pastori și prezbiteri, care sunt învățători pentru a-l hrăni și pregăti pe fiecare membru în vederea lucrării de slujire (Efeseni 4:11,12). Rolul întregii conduceri a bisericii este de a-l ajuta pe fiecare membru să-și descopere darurile și a-l învăța să le folosească pentru zidirea trupului lui Hristos.

 

Ce talente înnăscute ai care, oricât de folositoare și benefice ar fi într-un cadru secular, ar putea fi o binecuvântare și pentru biserică?