[joi, 30 iulie] Puterea transformatoare a Duhului Sfânt

 

 

Un studiu atent al cărții Faptele apostolilor Îl descoperă pe Dumnezeu, prin Duhul Său, înfăptuind minuni în viața oamenilor. Această carte prezintă triumful Evangheliei asupra prejudecăților culturale, care transformă obiceiuri de-o viață, adânc înrădăcinate, și îi învață pe oameni despre adevărul și harul lui Hristos. Duhul Sfânt îi întâmpină pe oameni acolo unde se află ei, însă nu îi lasă acolo. În prezența Sa, ei sunt schimbați. Viața lor este transformată.

 

6. Ce învățăm din următoarele experiențe de convertire despre puterea lui Dumnezeu de a schimba viața multor oameni, din diferite medii?

 

Faptele 16:11-15

„11 După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia şi a doua zi ne-am oprit la Neapolis. 12 De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea dintâi cetate dintr-un ţinut al Macedoniei şi o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. 13 În ziua Sabatului, am ieşit pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos şi am vorbit femeilor, care erau adunate laolaltă. 14 Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu şi asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. 15 După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne-a rugat şi ne-a zis: „Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi şi rămâneţi în casa mea”. Şi ne-a silit să intrăm”.

 

Faptele 16:23-34

„23 După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă şi au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. 24 Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru şi le-a băgat picioarele în butuci. 25 Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închişi îi ascultau. 26 Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat legăturile fiecăruia. 27 Temnicerul s-a deşteptat şi, când a văzut uşile temniţei deschise, a scos sabia şi era să se omoare, căci credea că cei închişi au fugit. 28 Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi suntem aici”. 29 Atunci, temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila, 30 i-a scos afară şi le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” 31 Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta”. 32 Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui, cât şi tuturor celor din casa lui. 33 Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui. 34 După ce i-a dus în casă, le-a pus masa şi s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu”.

 

Faptele 17:33,34

„33 Astfel, Pavel a ieşit din mijlocul lor. 34 Totuşi unii au trecut de partea lui şi au crezut; între aceştia erau Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris şi alţii împreună cu ei”.

 

Faptele 18:8

„Dar Crisp, fruntaşul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Şi mulţi dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut şi ei şi au fost botezaţi”.

 

Ce diversitate uimitoare! Lidia era o femeie de afaceri prosperă, evreică, iar temnicerul din Filipi era un funcționar public roman, din clasa de mijloc. Duhul Sfânt poate să ajungă la toate categoriile de oameni. Puterea Lui transformatoare îi cuprinde atât pe bărbați, cât și pe femei, pe bogați și pe săraci, pe cei școliți, dar și pe cei neșcoliți.

 

Ultimele două personaje din listă sunt deopotrivă de remarcabile. Este vorba mai întâi de Dionisie Areopagitul. Areopagiții atenieni făceau parte din consiliul judecătorilor care hotărau sentințele. Ei erau membri proeminenți și foarte respectați ai societății grecești.

 

Prin puterea Duhului Sfânt, slujirea apostolului Pavel a atins chiar și pătura înaltă a societății. Crisp a fost un fruntaș al sinagogii. El era un conducător religios ancorat în gândirea Vechiului Testament, iar Duhul Sfânt a pătruns în mintea lui și i-a schimbat viața. Aceste exemple arată că, atunci când dăm mărturie pentru Hristos și le împărtășim altora Cuvântul, Duhul Sfânt va face lucruri extraordinare în viața lor, indiferent de mediul și cultura din care provin, de educație și convingeri. Noi nu putem și nici nu trebuie să facem presupuneri cu privire la cine poate sau nu poate să fie atins de Duhul Sfânt. Lucrarea noastră este să dăm mărturie oricui. Domnul va face restul.

 

De ce nu ar trebui niciodată să presupunem că cineva nu ar putea beneficia de nădejdea mântuirii?