[joi, 2 iulie] Motivaţi de dragoste

În această săptămână ne concentrăm pe întrebarea: „De ce vorbim despre credința noastră? Am descoperit că, pe măsură ce ne împărtășim credința, avem bucuria de a fi colaboratori cu Dumnezeu în lucrarea Lui pentru lume. Mărturia noastră despre dragostea Lui le oferă oamenilor ocazii mai mari de salvare, deoarece ei pot vedea mai clar harul și adevărul Său.

 

În același timp, acesta este și unul dintre mijloacele folosite de Dumnezeu pentru ca noi să creștem spiritual. Dacă nu le spunem și altora ce a făcut Hristos pentru noi și nu îi ajutăm, nu avem o viață spirituală autentică.

 

Când vorbim despre iubirea lui Dumnezeu, venim în legătură cu inima Celui care dorește ca întreaga omenire să fie mântuită. Este un răspuns, o dovadă de ascultare de porunca Sa.

 

7. Ce l-a motivat pe Pavel să suporte încercări, necazuri și greutăţi de dragul Evangheliei? Cum poate același motiv să impulsioneze slujirea noastră pentru Hristos?

 

2 Corinteni 5:14,15

„14 Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. 15 Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.”

 

2 Corinteni 5: 18-20

„18 Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; 19 că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. 20 Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!”

 

Apostolul Pavel a fost motivat de dragoste. Există lucruri pe care le vei face doar din dragoste, din niciun alt motiv. Când declara că „dragostea lui Hristos ne constrânge” (NTR), apostolul rostea un adevăr veșnic. A constrânge înseamnă „a soma, a forța, a impune”. Dragostea lui Hristos a controlat acțiunile lui Pavel și i-­a motivat mărturia personală. Având un obiectiv care a rezistat în fața dificultăților și o minte concentrată asupra unui singur țel, el a vestit planul de mântuire în întreaga lume mediteraneeană.

 

„Iubirea trebuie să sălășluiască în inimă. Un creștin adevărat are ca motivație a acțiunilor sale atașamentul profund al inimii față de Mântuitorul. Iar din această rădăcină a iubirii sale pentru Hristos izvorăște atenția sa față de frații lui.” – Ellen White, ”Căminul adventist”, p. 425

 

Când recunoaștem sacrificiul imens pe care Hristos l­-a făcut pentru noi, ne simțim copleșiți de dragostea Sa și constrânși să le împărtășim și altora ce a făcut El pentru noi.

 

Meditează la faptul că Acela care a creat toate lucrurile (galaxiile, stelele, oștile îngerești, întreg cosmosul, alte lumi) a murit pe cruce pentru noi.