[sâmbătă, 6 iunie] Biblia și profeția

 

 

Text de memorat:

 

Daniel 8:14

”Şi el mi-a zis: ‘Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţit!’”

 

Profeția biblică este esențială pentru identitatea și misiunea noastră. Profeția ne oferă un mecanism intern și extern de confirmare a acurateței Cuvântului lui Dumnezeu. Isus a spus: „Și v­-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se vor întâmpla, să credeți” (Ioan 14:29; vezi și Ioan 13:19). Întrebarea este: Cum interpretăm profeția corect, ca să putem ști când s-­a împlinit?

 

În timpul lor, reformatorii au urmat metoda istoricistă, aceeași pe care au folosit­-o Daniel și Ioan în interpretarea lor. Metoda istoricistă consideră profeția ca fiind o împlinire progresivă și continuă a istoriei, începând din trecut și sfârșindu-­se cu Împărăția veșnică a lui Dumnezeu.

 

În această săptămână vom studia stâlpii interpretării profetice istoriciste. „Trebuie să vedem în istorie împlinirea profeției, să studiem lucrările Providenței în marile mișcări de reformă și să înțelegem desfășurarea evenimentelor în mersul națiunilor înainte, către conflictul final al marii lupte.” – Ellen G. White, ”Mărturii”, vol. 8, p. 307

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Psalmii 118–124, 
1. Pe care poartă spune psalmistul că intră cei neprihăniți?
2. În ce fel spune psalmistul că se bucură de Cuvântul Domnului?
3. Ce a promis Domnul că va face la plecare și la venire, pentru cel credincios?
4. Cu ce compară psalmistul sufletului scăpat (izbăvit) al israeliților?

 

Ellen G. White, ”Evanghelizare”, subcapitolul „Standarde omeneşti false”
5. Din ce cauză au ajuns unii oameni „ca niște pâraie secate”?