[vineri, 5 iunie] Un gând de încheiere

 

 

„Biblia este cea mai veche și cea mai amplă sursă istorică pe care o au oamenii. Ea a venit direct de la izvorul adevărului veșnic și, de­-a lungul veacurilor, o mână divină i­-a păstrat puritatea. Ea luminează trecutul îndepărtat, trecut pe care cercetarea omenească încearcă în zadar să-­l pătrundă. Numai în Cuvântul lui Dumnezeu vedem puterea care a așezat temeliile pământului și a întins cerurile. Numai aici descoperim un raport autentic al originii națiunilor. Numai aici ne este dată istoria neamului omenesc, neîntinată de mândria sau prejudecățile omenești.” – Ellen G. White, ”Educație”, p. 173

 

„Cel care Îl cunoaște pe Dumnezeu și cunoaște Cuvântul Său are o credință întemeiată pe divinitatea Sfintelor Scripturi. El nu probează Biblia prin ideile despre știință ale omului. El aduce aceste idei pentru a fi probate prin măsurătoarea cea fără greș. El știe că tot Cuvântul lui Dumnezeu este adevăr, și adevărul nu se poate contrazice niciodată; tot ceea ce, în învățătura așa­-numitei științe, contrazice adevărul descoperirii lui Dumnezeu este simplă lucrare omenească, de nimereală. Celor cu adevărat înțelepți, cercetările științifice le deschid câmpuri vaste de gândire și informare.” – Ellen G. White, ”Mărturii”, vol. 8, p. 325

 

Studiu suplimentar:

Ellen G. White, ”Patriarhi și profeți”, cap. „David și Goliat”; ”Profeți și regi”, cap. „Ezechia” și „Izbăvirea de sub puterea Asiriei”.