[duminică, 17 mai] La început…

 

 

1. Ce adevăruri profunde sunt descoperite chiar la începutul Bibliei?

 

Geneza 1:1

”La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.”

 

Biblia începe cu cele mai sublime și profunde cuvinte, cuvinte simple, dar cu o profunzime nemărginită atunci când sunt studiate cu atenție. De fapt, cele mai aprinse întrebări filozofice cu privire la cine suntem, de ce suntem aici și cum am ajuns aici primesc răspuns în prima propoziție a Bibliei.

 

Noi existăm, deoarece Dumnezeu ne­-a creat la un moment anume în trecut. Noi nu am evoluat din nimic, nici nu am luat ființă la întâmplare, fără motiv și fără nicio direcție bine stabilită, așa cum învață modelul științific contemporan al originii speciilor. Evoluționismul darwinist este contrar Scripturii în toate privințele și încercarea unora de a­-l armoniza cu Biblia face creștinismul să pară stupid.

 

Totodată, noi am fost creați de Dumnezeu într­-un moment anume: „la început”. Aceasta înseamnă că Dumnezeu trebuie să fi existat înainte de acest început. Adică Dumnezeu a existat înainte ca timpul să fi fost creat și exprimat în ciclul zilnic „seară și dimineață”, în luni și ani, toate marcate de relația lumii cu soarele și luna. Acest început are ecou și este susținut de alte pasaje din Biblie, care reafirmă continuu natura și modul în care a creat Dumnezeu (Ioan 1:1­3).

 

2. Prin cine a fost creată lumea? Ce semnificaţie are pentru noi faptul că El a murit pe cruce?

 

Ioan 1:1-3

”La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate lucrurile au fost făcute prin El, şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.”

 

Evrei 1:1,2

”După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, 2 la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile.”

 

Biblia ne învață că Isus a creat lumea. Ea ne spune că „toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n­-a fost făcut fără El” (Ioan 1:3). Prin Isus, Dumnezeu „a făcut lumile” (Evrei 1:1,2, NKJV). Deoarece toate lucrurile își au originea în Isus de la început, putem avea speranța că El va încheia ce a început, deoarece știm că El este „Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul” (Apocalipsa 1:8; 22:13).

 

Ce înseamnă pentru tine faptul că știi că ai fost creat de Dumnezeu? Cum ar fi dacă nu ai crede acest lucru? Cum te-ai vedea pe tine și pe alții și de ce?