[marţi, 21 aprilie] Cultura

 

 

Orice om aparține unei culturi, unui grup social care are valorile, limba, tradițiile sale. Cu toții suntem influențați și modelați de cultură. Nimeni nu este scutit. Să ne gândim cât de mult din Vechiul Testament se ocupă de istoria perioadelor în care Israelul din vechime a fost corupt de culturile din jur. Ce ne face să credem că noi, cei de astăzi, suntem altfel decât ei sau mai buni?

 

Cuvântul lui Dumnezeu este dat într­-o cultură specifică, chiar dacă nu se limitează la ea. Deși factorii culturali influențează inevitabil modul în care înțelegem Biblia, nu ar trebui să uităm că Scriptura transcende categoriile culturale prestabilite (este deasupra lor): etnie, posesiuni și poziție socială. Acesta este unul dintre motivele pentru care Biblia întrece orice cultură omenească și chiar este în stare să transforme și să îndrepte elementele păcătoase pe care le găsim în orice cultură.

 

5. La ce se referă Ioan când afirmă că nu ar trebui să iubim lucrurile din lume? Cum putem să trăim în lume şi totuşi să nu avem o gândire lumească?

 

1 Ioan 2:15-17

”15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. 16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. 17 Şi lumea şi pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.”

 

Cultura, ca orice alt aspect al existenței noastre, a fost afectată de păcat. În consecință, și aceasta se află sub condamnarea lui Dumnezeu. Da, unele aspecte ale culturii noastre s­-ar putea alinia perfect cu credința noastră, dar întotdeauna trebuie să fim atenți să facem distincția între cele două. Credința biblică este în contrast cu cultura societății, încurajându­-ne să stăm cu credincioșie de partea Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu avem ancorat în ființa noastră ceva ce vine de sus, curând vom ceda în fața lucrurilor din jur.

 

Ellen G. White afirmă următoarele: „Urmașii lui Hristos trebuie să se despartă de lume în principii și interese, dar nu trebuie să se izoleze de lume. Mântuitorul a fost mereu printre oameni, nu pentru a­-i încuraja în ceea ce nu era în concordanță cu voia lui Dumnezeu, ci pentru a-­i înălța și înnobila.” – Ellen G. White, Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 323

 

Ce aspecte ale culturii în care trăiești sunt în opoziție totală cu credința biblică? Cum putem evita să ne fie coruptă credința?