[luni, 20 aprilie] Experienţa

 

 

3. Cum putem experimenta bunătatea, îndelunga-răbdare, iertarea, blândeţea şi dragostea lui Dumnezeu? De ce este important să avem o credinţă practică? Ar putea experienţele noastre să intre în conflict cu Biblia sau să ne inducă în eroare?

 

Romani 2:4

”Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?”

 

Tit 3:4,5

”4 Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, 5 El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt”

 

Experiența este parte a existenței umane și are un impact puternic asupra simțămintelor și gândurilor. Dumnezeu ne-­a creat în așa fel, încât relația noastră cu creația Sa, și chiar cu El Însuși, să fie influențată de experiența noastră și legată de ea.

 

Dumnezeu dorește ca noi să experimentăm frumusețea relațiilor, a artei și a muzicii, a minunilor naturii și să simțim bucuria mântuirii Sale și puterea făgăduințelor din Cuvântul Său. Religia și credința noastră înseamnă mai mult decât doctrină și decizii raționale. Experiențele noastre modelează în mare măsură modul în care Îl percepem pe Dumnezeu și chiar înțelegerea Cuvântului Său. Totodată avem nevoie să vedem clar limitările și lipsurile experiențelor noastre când vine vorba de cunoașterea voii lui Dumnezeu.

 

4. Ce avertizare ne dă Pavel? Ce ar trebui să ne spună acest lucru despre limite când este vorba de a ne încrede în experienţele noastre?

 

2 Corinteni 11:1-3

”O, de aţi putea suferi puţintică nebunie din partea mea! Ei, haide, suferiţi-mă! 2 Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. 3 Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos.”

 

Experiențele nu sunt întotdeauna sigure. Din punct de vedere biblic, experiența are sfera ei. Ea trebuie să fie verificată prin Scriptură, întemeiată pe ea și interpretată prin Scriptură. Uneori vrem să experimentăm ceva care nu este în armonie cu voia și Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci trebuie să învățăm să ne încredem în Cuvântul lui Dumnezeu chiar mai presus de experiența și dorințele noastre. Ar trebui să fim mereu atenți pentru a ne asigura că experiența noastră este în armonie cu Biblia și nu contrazice învățătura ei clară.

 

O credință în care dragostea pentru Dumnezeu și pentru semeni (vezi Marcu 12:28-31) sunt cele mai mari porunci este, evident, o credință în care experiența este importantă. De ce ar trebui să ne testăm întotdeauna experiența prin Cuvântul lui Dumnezeu?