[marţi, 7 aprilie] Cuvântul scris al lui Dumnezeu

 

 

3. Citeşte Exodul 34:27. De ce i-a cerut Dumnezeu lui Moise să scrie aceste cuvinte şi nu doar să le rostească înaintea poporului? Care este avantajul evident al Cuvântului scris?

 

Exodul 34:27

Domnul a zis lui Moise: „Scrie-ţi cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine şi cu Israel!””

 

Dumnezeul care vorbește și care a creat limbajul omului îi înzestrează pe cei aleși să comunice adevărurile descoperite prin revelație divină și gândurile de inspirație divină într-­o manieră demnă de încredere. Tocmai de aceea nu este o surpriză să descoperim că Dumnezeu le­-a poruncit scriitorilor Bibliei încă de la începuturi să transmită învățăturile și descoperirile Sale în scris.

 

4. Ce ne învaţă textele de mai jos despre revelaţia scrisă?

 

Exodul 17:14

”Domnul a zis lui Moise: „Scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea-aminte, şi spune lui Iosua că voi şterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri.””

 

Exodul 24:4

”Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui şi a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.”

 

Iosua 24:26

”Iosua a scris aceste lucruri în cartea Legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare şi a ridicat-o acolo sub stejarul care era în locul închinat Domnului.”

 

Ieremia 30:2

”„Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Scrie într-o carte toate cuvintele pe care ţi le-am spus.”

 

Apocalipsa 1:11,19

”11 care zicea: „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodiceea”.

19 Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt şi cele care au să fie după ele.”

 

Apocalipsa 21:5

”Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate”.”

 

Apocalipsa 22:18,19

”18 Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. 19 Şi, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.”

 

De ce a poruncit Dumnezeu ca soliile Sale descoperite și inspirate să fie scrise? Răspunsul evident este ca să nu le uităm ușor. Cuvintele scrise ale Bibliei sunt un punct de referință constant care ne îndreaptă spre Dumnezeu și spre voia Sa. De obicei, un document scris poate fi păstrat mai bine și poate fi mai de încredere decât un mesaj oral, care trebuie repetat din nou și din nou. Cuvântul scris poate fi copiat și recopiat și, astfel, făcut accesibil mai multor oameni decât dacă ar fi doar rostit. În cele din urmă, dacă ne aflăm într­-un anume loc și într-­un timp anume, putem vorbi unui număr limitat de persoane, dar ce este transmis în scris poate fi citit de nenumărați cititori în diverse locuri, chiar pe mai multe continente, și poate fi o binecuvântare și generații mai târziu. Iar acolo unde sunt oameni care nu știu să citească, alții le pot citi cu glas tare un document scris.