[sâmbătă, 28 martie] Caracterul unic al Bibliei

 

 

Text de memorat:

 

Psalmii 119:105

”Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.”

 

Alcătuită din 66 de cărți și scrisă de-­a lungul a mai bine de 1 500 de ani, pe trei continente (Asia, Africa și Europa), de peste 40 de autori, Biblia este unică. Nu există nicio altă carte, sacră sau religioasă, asemenea ei. Nici nu este surprinzător. La urma urmei, este Cuvântul lui Dumnezeu.

 

În prezent există peste 24 600 de manuscrise ale Noului Testament care s­-au păstrat din primele patru secole după Hristos. Dintre manuscrisele originale ale lui Platon mai există numai 7 exemplare, de la Herodot, doar 8 manuscrise, iar de la Iliada lui Homer au supraviețuit ceva mai multe – 263 de exemplare. Numărul semnificativ mai mare de manuscrise ale Noului Testament constituie o dovadă puternică ce confirmă integritatea textului.

 

Biblia a fost prima carte despre care se știe că a fost tradusă, prima carte din Vest tipărită și prima carte distribuită pe scară largă în atât de multe limbi, încât poate fi citită de 95% din populația lumii de astăzi.

 

Biblia mai este unică și datorită conținutului și mesajului ei, care se concentrează asupra lucrării pe care a făcut-­o Dumnezeu de-­a lungul istoriei, în vederea răscumpărării omului. Această istorie este întrepătrunsă cu profeția, prezentând planurile lui Dumnezeu pentru viitor și Împărăția Sa veșnică. Biblia este Cuvântul viu al lui Dumnezeu, deoarece același Duh al lui Dumnezeu prin care a fost dată inspirația Scripturii (2 Timotei 3:16,17) ne este făgăduit nouă, credincioșilor de astăzi, pentru a ne călăuzi în tot adevărul când studiem Cuvântul (Ioan 14:16,17; 15:26; 16:13).