[miercuri, 25 martie] Cartea sigilată

 

 

5. De ce trebuia pecetluită cartea lui Daniel până la vremea sfârşitului?

 

Daniel 12:4

”Tu însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci, mulţi o vor citi şi cunoştinţa va creşte.”

 

Ioan 14:29

”Şi v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se vor întâmpla, să credeţi.”

 

La încheierea ultimei secțiuni majore din această carte (Daniel 10:1 – 12:4), profetul primește porunca să pecetluiască sulul până la vremea sfârșitului. În același timp, îngerul spune despre această carte că „mulți o vor citi și cunoștința va crește” (Daniel 12:4). Deși unii cercetători ai cărții lui Daniel au interpretat aceste cuvinte ca o predicție a progresului științific, înțelegere care poate fi inclusă aici, contextul pare să indice că „mulți o vor citi” („vor alerga încoace și încolo”, KJV) se referă la cercetarea cărții Daniel. Într-­adevăr, dacă privim înapoi în istorie, observăm că Daniel a rămas o scriere literară ascunsă timp de multe secole. Poate că în unele locuri a fost cunoscută și studiată, dar unele învățături­-cheie și profeții au rămas ascunse. De exemplu, mesajul profetic legat de curățirea sanctuarului ceresc, de judecată, de identitatea și lucrarea cornului mic, împreună cu vremea când aveau să se împlinească aceste profeții, nu au fost deloc clare.

 

Dar de la Reforma protestantă încoace, tot mai mulți oameni au început să studieze cartea Daniel. Totuși doar în vremea sfârșitului a fost deschisă cartea și conținutul ei a fost descoperit. Ellen G. White spune: „Dar, de la anul 1798, cartea lui Daniel a fost desigilată, cunoașterea profețiilor a crescut și mulți au vestit mesajul solemn al judecății ce se apropia.” – Tragedia veacurilor, p. 356

 

„La sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX s-­a trezit un nou interes pentru profețiile din Daniel și Apocalipsa în diferite locuri de pe pământ. Studierea acestor profeții a dus la crezul larg răspândit că a doua venire a lui Hristos era aproape. Mai mulți prezentatori din Anglia, Joseph Wolff în Orientul Mijlociu, Manuel Lacunza în America de Sud și William Miller în Statele Unite, împreună cu mulți alți cercetători ai profețiilor au declarat, pe baza studiului profețiilor din Daniel, că a doua venire era chiar la uși. Astăzi, această convingere a devenit forța conducătoare din spatele unei mișcări mondiale.” – CBAZȘ, vol. 4, p. 879

 

Gândește-te la marele avantaj pe care îl avem noi astăzi de a putea să privim în urmă în istorie și să vedem împlinirea acestor profeţii din Daniel. Cum ne ajută acest lucru să ne încredem în toate făgăduinţele lui Dumnezeu?