[miercuri, 26 februarie] Curăţirea sanctuarului

 

 

4. Ce i se descoperă lui Daniel în continuare?

 

Daniel 8:14

”Şi el mi-a zis: ‘Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţit!’”

 

După atacul devastator al cornului, se anunță că sanctuarul va fi curățit. Pentru a înțelege acest mesaj trebuie să ținem cont de faptul că, viziunea despre curățirea sanctuarului menționată în Daniel 8:14 corespunde scenei judecății prezentate în Daniel 7:9­-14. Din moment ce judecata are loc în cer, atunci și sanctuarul trebuie să fie tot în cer. Astfel, în timp ce Daniel 7 prezintă intervenția lui Dumnezeu în acțiunile oamenilor din perspectiva judecății, Daniel 8 prezintă același lucru din perspectiva sanctuarului.

 

Sanctuarul de pe pământ a fost construit după modelul sanctuarului din cer și trebuia să ilustreze, în linii mari, planul de mântuire. În fiecare zi, păcătoșii își aduceau jertfele la sanctuar, unde erau iertați de păcatele mărturisite, care, într-­un sens, erau transferate asupra sanctuarului. În consecință, sanctuarul era „întinat”. De aceea era nevoie de un proces periodic de curățire pentru a îndepărta din el toate păcatele aduse acolo. Aceasta se făcea în Ziua Ispășirii, care avea loc o dată pe an (Leviticul 16).

 

De ce ar avea nevoie de curățire sanctuarul din cer? Prin comparație, putem spune că păcatele mărturisite ale celor care L-­au primit pe Isus au fost „transferate” asupra sanctuarului din cer, tot așa cum păcatele israeliților pocăiți erau transferate asupra sanctuarului pământesc. În Ziua Ispășirii de pe pământ erau înjunghiate mai multe animale, simbolizând moartea viitoare a lui Isus, motiv pentru care păcătoșii puteau să stea în picioare în Ziua Ispășirii.

 

Și, așa cum se întâmpla în Ziua Ispășirii de pe pământ când sanctuarul era curățit, cu mult mai mult va fi tot așa și în cer, unde doar sângele lui Isus ne poate îndreptăți la judecată. Curățirea sanctuarului, prezentată în Daniel 8:14, este echivalentul ceresc al serviciului pământesc, al cărui mesaj central era: ca păcătoși, noi avem nevoie de sângele lui Mesia pentru a fi iertați de păcate și pentru a putea să stăm în picioare la judecată.

 

Citește Evrei 9:23-28. Cum ne descoperă aceste versete mântuirea pe care o avem în Isus prin jertfa Sa pentru noi?