[miercuri, 19 februarie] Venirea Fiului Omului

 

 

5. Cine este Fiul omului şi cum Îl putem identifica?

 

Daniel 7:13

”13 M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.”

 

Marcu 13:26

”26 Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere şi cu slavă.”

 

Matei 8:20

”20 Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul”.”

 

Matei 9:6

”6 Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele –, Scoală-te”, a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul, şi du-te acasă.””

 

Luca 9:26

”26 Căci de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri.”

 

Luca 12:8

”8 Eu vă spun: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi şi Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu”

 

Judecata este în desfășurare și apare în scenă cel mai important personaj: Fiul omului. Cine este El? În primul rând, Fiul omului apare ca o ființă cerească. Dar, după cum ne spune și titulatura lui, El are și trăsături omenești. Cu alte cuvinte, El este o ființă divino­-umană care vine să joace un rol activ în judecată. În al doilea rând, Fiul omului care vine pe norii cerului este o expresie des folosită în Noul Testament când se face referire la revenirea Sa. Totuși, în Daniel 7:13 în mod special, Fiul omului nu este descris ca venind din cer pe pământ, ci trecând dintr­-un loc din ceruri în altul pentru a Se prezenta înaintea Celui Îmbătrânit de zile. În al treilea rând, descrierea Fiului omului venind pe norii cerului sugerează o manifestare vizibilă. Dar ea ne amintește și de marele­-preot care, în Ziua Ispășirii, intra în Sfânta Sfintelor, înconjurat de un nor de tămâie, pentru a face curățirea sanctuarului.

 

Fiul omului are și caracteristici regale. El primește „stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-­I slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile” (Daniel 7:14). Verbul a „sluji” poate fi tradus și ca „închinare”. Acesta apare de nouă ori în capitolele 1–7 (Daniel 3:12,14,17,18,28; 6:16,20; 7:14,27) și transmite ideea de omagiu adus unei zeități. Ca o consecință a încercării de a schimba Legea lui Dumnezeu, sistemul religios reprezentat de cornul cel mic atacă închinarea care Îi este datorată lui Dumnezeu. Judecata reprezentată aici ne arată că adevărata închinare este în cele din urmă restaurată. Sistemul de închinare stabilit de sistemul papal, printre altele, pune o ființă umană căzută ca mijlocitor între Dumnezeu și omenire. Cartea Daniel arată că singurul Mijlocitor care poate să reprezinte omenirea înaintea lui Dumnezeu este Fiul omului. Biblia spune: „Căci este un singur Dumnezeu și este un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos” (1 Timotei 2:5).