[duminică, 2 februarie] Ospăţul lui Belşaţar

 

 

1. Ce lucru atât de rău face Belşaţar? Cum se arată prin aceasta adevăratul lui caracter? Compară acţiunile sale cu Apocalipsa 17:4-6. Ce asemănări şi deosebiri se găsesc?

 

Daniel 5:1-4

”Împăratul Belşaţar a făcut un mare ospăţ celor o mie de mai-mari ai lui şi a băut vin înaintea lor. 2 Şi, în cheful vinului, a poruncit să aducă vasele de aur şi de argint pe care le luase tatăl său, Nebucadneţar, din Templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul şi mai-marii lui, nevestele şi ţiitoarele lui. 3 Au adus îndată vasele de aur care fuseseră luate din Templu, din Casa lui Dumnezeu din Ierusalim, şi au băut din ele împăratul şi mai-marii lui, nevestele şi ţiitoarele lui. 4 Au băut vin şi au lăudat pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă şi de fier, de lemn şi de piatră.”

 

Daniel 1:1,2

”În al treilea an al domniei lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului şi l-a împresurat. 2 Domnul a dat în mâinile lui pe Ioiachim, împăratul lui Iuda, şi o parte din vasele Casei lui Dumnezeu. Nebucadneţar a dus vasele în ţara Şinear, în casa dumnezeului său, le-a pus în casa vistieriei dumnezeului său.”

 

Apocalipsa 17:4-6

”4 Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei. 5 Pe frunte purta scris un nume, o taină: „Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului”. 6 Şi am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare.

 

Împăratul a poruncit ca vasele sfinte de la Templul din Ierusalim să fie folosite la ospățul lui. Nebucadnețar luase vasele de la templu, dar el le pusese în casa zeului său, ceea ce arată cel puțin că el respecta sfințenia lor. Dar Belșațar a transformat vasele sfinte în vase de băut în cel mai profan mod.

 

În timp ce bea din vasele sfinte, Belșațar îi lăuda pe „dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră” (Daniel 5:4). Să observăm că sunt menționate șase materiale. Babilonienii au folosit sistemul sexagesimal (sistem bazat pe numărul 60) în contrast cu sistemul decimal folosit în prezent (bazat pe numărul 10). Astfel, cele șase categorii de zei reprezintă toate zeitățile babiloniene și, astfel, plenitudinea sistemului religios babilonian. Este interesant că ordinea materialelor urmează ordinea componentelor din visul lui Nebucadnețar cu chipul, doar că lutul este înlocuit cu lemn. La fel ca în vis, piatra apare la sfârșit; deși aici piatra face referire la materialul din care sunt făcuți idolii, piatra ne amintește și de judecata lui Dumnezeu asupra împărățiilor lumii (Daniel 2:44,45) simbolizate de Babilon.

 

Acest ospăț este o reprezentare potrivită a Babilonului din ultimele zile, așa cum este văzut în cartea Apocalipsa. La fel ca Belșațar, femeia din Babilonul de la sfârșit ține în mână o cupă de aur și oferă vin necurat națiunilor. Cu alte cuvinte, prin învățături false și printr-­un sistem de închinare denaturat, Babilonul modern ademenește lumea spre rău (Apocalipsa 17:4­6), uitând de judecata care va cădea în curând asupra lui. Dar ea va veni în curând.

 

Cum profanează societatea noastră adevărul Cuvântului lui Dumnezeu? Cum putem fi atenţi să nu luăm parte la această profanare, nici chiar în cel mai subtil mod?