[marţi, 31 decembrie] Profeţiile apocaliptice din Daniel

 

 

Viziunile profetice înregistrate în cartea Daniel sunt diferite de majoritatea mesajelor profetice ale profeților Vechiului Testament. Profețiile lui Daniel pot fi incluse în categoria profețiilor apocaliptice, în timp ce majoritatea celorlalte profeții din Vechiul Testament pot fi incluse în categoria profețiilor clasice. Pentru a înțelege corect profeția biblică trebuie să înțelegem diferența dintre acestea două.

 

Trăsături distinctive ale profeţiilor apocaliptice:

 

Viziuni și vise. În profeția apocaliptică, Dumnezeu Se folosește în special de vise și viziuni pentru a­-i transmite profetului solia Sa. În profeția clasică, profetul primește „Cuvântul Domnului” – care poate include și viziuni – o expresie care apare în diverse forme de o mie șase sute de ori în profeții clasici.

 

Simbolism complex. În profeția clasică se folosește un număr limitat de simboluri, în special simboluri din viața reală, iar în profeția apocaliptică apar simboluri și imagini care trec dincolo de realitatea umană – animale-­hibrid sau fiare cu aripi și coarne.

 

Suveranitate divină și necondiționalitate. Spre deosebire de profețiile clasice, a căror împlinire depindea adesea de răspunsul omului în cadrul legământului lui Dumnezeu cu poporul Israel, profețiile apocaliptice sunt necondiționate. Aici Dumnezeu ne descoperă apariția și căderea imperiilor lumii, din timpul lui Daniel până la vremea sfârșitului. Acest tip de profeții se bazează pe atotcunoașterea și suveranitatea lui Dumnezeu; ele se vor împlini indiferent de alegerea omului.

 

2. Profeţia din Iona 3:3-10 este o profeţie clasică sau apocaliptică? Motivează-ţi răspunsul. Dar cea din Daniel 7:6?

 

Iona 3:3-10

”3 Şi Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, după Cuvântul Domnului. Şi Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de trei zile. 4 Iona a început să pătrundă în oraş cale de o zi, strigând şi zicând: „Încă patruzeci de zile, şi Ninive va fi nimicită!” 5 Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post şi s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. 6 Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac şi a şezut în cenuşă. 7 Şi a trimis să se dea de ştire în Ninive, din porunca împăratului şi mai-marilor lui, următoarele: „Oamenii şi vitele, boii şi oile să nu guste nimic, să nu pască şi nici să nu bea apă deloc! 8 Ci oamenii şi vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu şi să se întoarcă de la calea lor cea rea şi de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile! 9 Cine ştie dacă nu Se va întoarce Dumnezeu şi Se va căi şi dacă nu-Şi va opri mânia Lui aprinsă, ca să nu pierim!” 10 Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci, Dumnezeu S-a căit de răul pe care se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut.”

 

Daniel 7:6

”6 După aceea m-am uitat mai departe şi iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea şi patru capete şi i s-a dat stăpânire.”

 

Cunoașterea tipurilor de profeție, clasică sau apocaliptică, ne este de mare ajutor. În primul rând, ne ajută să înțelegem că Dumnezeu folosește mai multe abordări pentru a transmite adevărul profetic (Evrei 1:1). În al doilea rând, cunoscând deosebirea, putem aprecia mai bine frumusețea și complexitatea Bibliei. În al treilea rând, ne ajută să interpretăm profețiile biblice conform cu mărturia dată de întreaga Biblie și să explicăm corect „Cuvântul adevărului” (2 Timotei 2:15).

 

Pe baza unor texte precum Osea 3:4,5; Amos 8:11 și Zaharia 9:1, unii creștini de astăzi așteaptă ca evenimentele finale ale istoriei acestei lumi să aibă loc în Orientul Mijlociu. Ce este greșit la această interpretare? Cum ne poate ajuta cunoașterea diferenţei între profeţiile apocaliptice și cele clasice să clarificăm această problemă?