[luni, 30 decembrie] Structura cărţii Daniel

 

 

Modul de aranjare a secțiunii aramaice a cărții Daniel, capitolele 2–7 (anumite părți din Daniel au fost scrise în ebraică și altele în aramaică), ne arată următoarea structură, care, la rândul ei, consolidează ideea de mesaj central al acestei secțiuni și al cărții:

 

A. Visul lui Nebucadnețar despre patru împărății (Daniel 2)

 

B. Dumnezeu îi eliberează pe prietenii lui Daniel din cuptorul aprins (Daniel 3)

 

C. Judecata asupra lui Nebucadneţar (Daniel 4)

 

C’. Judecata asupra lui Belşaţar (Daniel 5)

 

B’. Dumnezeu îl eliberează pe Daniel din groapa cu lei (Daniel 6)

 

A’. Visul lui Daniel despre patru împărății (Daniel 7)

 

Această structură literară pune în evidență punctul central, notat aici cu C și C’ (Daniel 4 și 5): Dumnezeu îi ia împărăția lui Nebucadnețar (temporar) și lui Belșațar (permanent). Astfel, în capitolele 2–7 accentul cade pe suveranitatea lui Dumnezeu asupra împăraților pământului – El îi aduce la putere și El îi îndepărtează. O metodă eficientă de a transmite un mesaj și de a demonstra o idee este repetiția. Dumnezeu îi dă lui Faraon două vise despre viitorul apropiat al Egiptului care transmit aceeași idee: șapte ani de prosperitate urmați de șapte ani de foamete (Geneza 41:1­7). Dumnezeu folosește repetiția și în cartea Daniel. Există patru cicluri profetice, repetiții ale unei structuri de bază. La sfârșit, această structură ne arată suveranitatea supremă a lui Dumnezeu. Deși fiecare plan profetic major prezintă o perspectivă distinctă, împreună, ele acoperă aceeași perioadă istorică – din vremea profetului până la sfârșit, după cum putem vedea mai jos:

 

Daniel 2              Daniel 7         Daniel 8 şi 9

Babilon               Babilon

Medo­Persia      Medo­Persia    Medo­Persia

Grecia                 Grecia              Grecia

Roma                  Roma               Roma

Împărăția         Judecata   Curățirea sanctuarului

 

 

Ce speranţă ne aduc următoarele versete cu privire la perspectiva pe termen lung? Daniel 2:44, Psalmii 9:7-1 și 2 Petru 3:11-13.