[joi, 19 decembrie] Căsătoriile de astăzi

 

 

Din ce am văzut în cărțile Ezra și Neemia, este clar că trebuie să fim foarte serioși în privința căsătoriei. Când ne gândim la căsătorie, ar trebui să ne rugăm, să nu uităm de Dumnezeu și să luăm hotărârea să rămânem credincioși principiilor Sale, care ne pot scuti de multă tristețe și nefericire.

 

6. Ce spune Pavel despre familia în care unul este credincios și celălalt nu? Cum ar trebui să privim astăzi aceste căsătorii? 

 

1 Corinteni 7:10-17

”10 Celor căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. 11 (Dacă este despărţită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei.) Şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta. 12 Celorlalţi le zic eu, nu Domnul: Dacă un frate are o nevastă necredincioasă şi ea voieşte să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. 13 Şi dacă o femeie are un bărbat necredincios şi el voieşte să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. 14 Căci bărbatul necredincios este sfinţit prin nevasta credincioasă şi nevasta necredincioasă este sfinţită prin fratele; altminterea, copiii voştri ar fi necuraţi, pe când acum sunt sfinţi. 15 Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu este legat: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. 16 Căci ce ştii tu, nevastă, dacă îţi vei mântui bărbatul? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei mântui nevasta? 17 Încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a aşezat Domnul şi în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am aşezat-o în toate bisericile.”

 

Deoarece nu găsim în Biblie o poruncă amănunțită despre căsătoriile între persoane care nu au aceeași religie, ar fi cu totul neînțelept și împotriva intenției acestui verset să insistăm că despărțirea de un soț necredincios ar fi abordarea cea mai potrivită și, pe baza relatării din Ezra, chiar recomandată. Situația din vremea lui Ezra și Neemia a fost unică și după voia lui Dumnezeu (Ezra 10:11), deoarece erau în pericol viitorul, identitatea poporului și închinarea la Dumnezeul cel viu.

 

În comunitatea evreiască din Elefantina, Egipt (în timpul lui Ezra și Neemia), conducătorii au permis căsătoriile interetnice și, la scurtă vreme, a luat naștere o religie mixtă – închinare la Iehova și la zeița Anat. De aceea, evenimentul menționat în Ezra nu ar trebui considerat ca o recomandare pentru desfacerea căsătoriilor în care unul este credincios și celălalt nu și despărțirea familiilor. Această relatare ne arată că Dumnezeu pune preț pe căsătoriile între cei credincioși. Satana se bucură când un credincios se căsătorește cu o persoană neconsacrată lui Dumnezeu, deoarece știe că dacă ambii parteneri au aceleași convingeri vor fi mai puternici în lucrarea pentru Dumnezeu.

 

Sfatul biblic din 2 Corinteni 6:14, împotriva înjugării la un jug nepotrivit, se poate aplica și la căsătorie. Sunt și excepții, în care cei care hotărăsc altfel primesc har. Dumnezeu le dă putere celor care s­-au căsătorit cu necredincioși să Îi fie credincioși lui Dumnezeu și soțului sau soției. Dumnezeu nu ne părăsește nici atunci când acționăm contrar voinței Lui și, dacă Îi cerem ajutorul, El ni­-l va da. Desigur, aceasta nu înseamnă că putem să facem ce vrem și să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze oricum, dar, atunci când venim înaintea Lui cu nevoia noastră și cu inima smerită, El întotdeauna ia aminte. Fără harul lui Dumnezeu niciunul dintre noi nu ar avea nicio speranță, deoarece toți suntem păcătoși.