[marţi, 10 decembrie] Zecimi și daruri

 

 

Reformele lui Neemia în privința serviciilor de la templu includeau reintroducerea sistemului zecimilor și darurilor.

 

3. Ce ne învaţă Biblia despre importanţa zecimilor și darurilor, nu doar în serviciul de la templu, ci și pentru noi, astăzi?

 

Numeri 18:21-24

”10 Am auzit, de asemenea, că părţile leviţilor nu li se dăduseră şi că leviţii şi cântăreţii însărcinaţi cu slujba fugiseră fiecare în ţinutul lui. 11 Am mustrat pe dregători şi am zis: „Pentru ce a fost părăsită Casa lui Dumnezeu?” Şi am strâns pe leviţi şi pe cântăreţi şi i-am pus iarăşi în slujba lor. 12 Atunci, tot Iuda a adus în cămări zeciuiala din grâu, din must şi din untdelemn. 13 Am dat cămările în grija preotului Şelemia, cărturarului Ţadoc şi lui Pedaia, unul din leviţi, şi le-am adăugat şi pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, căci le mergea numele că sunt credincioşi. Ei au fost însărcinaţi să facă împărţirile cuvenite fraţilor lor. 14 Adu-Ţi aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri şi nu uita faptele mele evlavioase, făcute pentru Casa Dumnezeului meu şi pentru lucrurile care trebuie păzite în ea!”

 

Maleahi 3:10

”10 Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.”

 

Matei 23:23

”Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuie să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.”

 

1 Corinteni 9:7-14

”7 Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădeşte o vie şi nu mănâncă din rodul ei? Cine paşte o turmă şi nu mănâncă din laptele turmei? 8 Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor? Nu le spune şi Legea? 9 În adevăr, în Legea lui Moise este scris: „Să nu legi gura boului care treieră grâul!” Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? 10 Sau vorbeşte El înadins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, căci cine ară trebuie să are cu nădejde şi cine treieră grâul trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el. 11 Dacă am semănat printre voi bunurile duhovniceşti, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice? 12 Dacă se bucură alţii de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul, ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. 13 Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu şi că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? 14 Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie.”

 

2 Corinteni 9:6-8

”6 Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. 7 Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu”. 8 Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună,”

 

Evrei 7:1

”În adevăr, Melhisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului Preaînalt, care a întâmpinat pe Avraam când acesta se întorcea de la măcelul împăraţilor, care l-a binecuvântat,”

 

Când nu au mai fost aduse zecimile, serviciile de la templu au încetat și întreg sistemul de închinare era în pericol. Pentru că trebuiau să asigure hrana familiei, lucrătorii de la templu nu s­-au mai preocupat de templu și de slujbe. În consecință, închinarea la Dumnezeu începea să fie uitată.

 

„Sistemul zecimii este minunat în simplitatea lui. Echitatea lui se vede în faptul că se cere aceeași proporție atât de la cei bogați, cât și de la cei săraci. În măsura în care Dumnezeu ne­-a dat bunuri, noi trebuie să­-I returnăm zecimea. Când cere zecimea (Maleahi 3:10), Dumnezeu nu face apel la recunoștință sau generozitate. Deși recunoștința trebuie să fie o parte a manifestărilor noastre față de Dumnezeu, noi dăm zecime pentru că Dumnezeu a poruncit așa. Zecimea Îi aparține Lui și El cere ca noi să I­-o înapoiem.” – Adventiștii de ziua a șaptea cred…, Ed. Viață și Sănătate, 2009, p. 375

 

Și biserica noastră s­-ar destrăma dacă nu ar fi susținută de membri prin zecimi și daruri. Serviciile bisericii nu ar mai funcționa fără oamenii plătiți să își investească timpul în slujire, planificare și administrarea bisericii și ar scădea interesul pentru închinare. Dar cel mai grav este că, fără zecimi și daruri, nu s­-ar mai face nici evanghelizări.

 

Noi aducem zecimea deoarece Dumnezeu a stabilit acest sistem în Cuvântul Său. Uneori, Dumnezeu nu trebuie să explice de ce a prevăzut un lucru. El așteaptă ca noi să credem că El este la cârmă. Trebuie să ne informăm cum funcționează acest sistem, dar apoi să îl încredințăm în mâna Domnului.

 

De ce sunt zecimile importante pentru spiritualitatea noastră?