[marţi, 3 decembrie] Două coruri mari

 

 

4. De ce era muzica o parte atât de importantă în această sărbătoare?

 

Neemia 12:31-42

”31 Am suit pe zid pe căpeteniile lui Iuda şi am făcut două coruri mari. Cel dintâi a pornit pe partea dreaptă a zidului, spre Poarta Gunoiului. 32 În urma acestui cor mergeau Hosea şi jumătate din căpeteniile lui Iuda, 33 Azaria, Ezra, Meşulam, 34 Iuda, Beniamin, Şemaia şi Ieremia, 35 unii din fiii preoţilor cu trâmbiţe, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Şemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf, 36 şi fraţii săi, Şemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, Iuda şi Hanani, cu instrumentele de muzică ale lui David, omul lui Dumnezeu. Cărturarul Ezra era în fruntea lor. 37 La Poarta Izvorului, s-au suit drept înainte pe treptele cetăţii lui David, pe ridicătura zidului, deasupra casei lui David, până la Poarta Apelor, spre răsărit. 38 Al doilea cor a pornit spre stânga. În urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor, pe zid. Trecând pe deasupra Turnului Cuptoarelor, au mers până la zidul cel lat; 39 apoi pe deasupra porţii lui Efraim, pe deasupra porţii celei vechi, pe deasupra Porţii Peştilor, pe deasupra turnului lui Hananeel şi pe deasupra turnului Mea, până la Poarta Oilor. Şi s-au oprit la poarta temniţei. 40 Cele două coruri s-au oprit în Casa lui Dumnezeu, şi tot aşa şi eu şi dregătorii care erau cu mine, 41 şi preoţii Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania, cu trâmbiţe, 42 şi Maaseia, Şemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam şi Ezer. Cântăreţii şi-au înălţat glasul, cârmuiţi de Izrahia.”

 

Parte a serviciului de închinare de pe vremea lui Neemia a fost formarea a două coruri care au străbătut Ierusalimul cântând, cu acompaniament de instrumente, imnuri de mulțumire. Corurile au pornit din același loc apoi s­-au despărțit, mergând în direcții opuse pe zidul cetății. Un grup era condus de Ezra și celălalt, de Neemia. Cele două coruri s-­au întâlnit din nou la Poarta Văii și s-­au oprit la templu. Preoții care sunau din trâmbiță au însoțit fiecare procesiune. După ce au ajuns la templu, corurile au stat față în față. Procesiunea și serviciul de închinare au fost organizate impecabil.

 

Pentru a înțelege de ce muzica era o parte atât de importantă în sărbătoare și în serviciile de închinare, trebuie să vedem semnificația ei în legătură cu templul. Muzica de la templu nu era un concert de care oamenii se puteau bucura, cum am merge noi să ascultăm Simfonia a IV­-a de Beethoven la o sală de concerte. Ci, atunci când muzicienii cântau cu vocea și cu instrumentele, poporul se pleca în rugăciune. Muzica era parte a închinării.

 

Actul central al serviciilor de la templu și al închinării erau jertfele, o acțiune neplăcută în ea însăși – mureau animale nevinovate. Muzica frumos interpretată, pe lângă faptul că înălța mintea oamenilor spre lucrurile cerești, făcea ca întreaga experiență de închinare să fie mult mai plăcută.

 

5. Iată și alte situaţii în Biblie în care muzica a fost un aspect important al închinării.

 

Exodul 15:1

”Atunci, Moise şi copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis: „Voi cânta Domnului, căci Şi-a arătat slava: A năpustit în mare pe cal şi pe călăreţ.”

 

2 Cronici 20:21,22

”21 Apoi, în învoire cu poporul, a numit nişte cântăreţi care, îmbrăcaţi cu podoabe sfinte şi mergând înaintea oştirii, lăudau pe Domnul şi ziceau: „Lăudaţi pe Domnul, căci îndurarea Lui ţine în veac!” 22 În clipa când au început cântările şi laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon şi ai lui Moab şi împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Şi au fost bătuţi.”

 

Apocalipsa 15:2-4

”2 Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc şi pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei. 3 Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor! 4 Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”

 

Atât pe pământ, cât și în cer, muzica este parte a închinării. În versetele de mai sus, cântarea se concentrează pe ceea ce a făcut Dumnezeu pentru poporul Său, inclusiv pe biruința „asupra fiarei”. Muzica este laudă adusă lui Dumnezeu pentru mântuirea oferită de El.

 

Menționează câteva lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut pentru tine și care ar putea fi motive să Îi cânți laudă.