[sâmbătă], 23 noiembrie] Încercări, necazuri și genealogii

 

 

Text de memorat:

 

Neemia 10:29

”S-au unit cu fraţii lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurământ şi au jurat să umble în Legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească şi să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpânului nostru, orânduirile şi legile Lui.”

 

De obicei, când citim, trecem peste genealogii și peste listele lungi cu descrieri din Biblie. Dar Domnul le-­a inclus și pe acestea cu un motiv. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu al detaliilor. El observă caracteristicile și ne asigură că niciodată nu ne uită. Aceste câteva exemple de genealogii ne spun că Dumnezeu știe totul despre familiile noastre și listele ne arată că El Se îngrijește chiar de ceea ce ar părea „nesemnificativ” în ochii altora. Isus spunea că Dumnezeu îngrijește și de vrăbii și știe și numărul perilor capului nostru: „Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuși niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți: voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii” (Luca 12:6,7). Dumnezeului căruia Îi pasă de aceste detalii Îi pasă și de noi și El știe fiecare detaliu al lucrurilor care ne tulbură. De aceea, putem veni cu deplină încredere și putem avea asigurarea că Domnul Se îngrijește de fiecare aspect al vieții noastre. Deși acest lucru este liniștitor, și așa ar trebui să fie, totodată ar trebui să ne spună să fim și noi atenți la fiecare aspect al vieții noastre.

 

Studiu la rând

Biblia:  2 Cronici 33 – Ezra 3

1. Cum a cunoscut Manase că Domnul este Dumnezeu?
2. Cine dintre cântăreți era recunoscut ca „văzătorul împăratului”?
3. Unde scrie că „țara și­-a ținut Sabatele ei și s-­a odihnit”?
4. În ce situație nu se puteau deosebi strigătele de bucurie de glasul plânsetelor poporului?

 

Ellen G. White, ”Evanghelizare”, capitolul „Organizarea adunărilor de evanghelizare”
5. Ce anume nu vrea Dumnezeu cu privire la „armata” Sa?