[luni, 21 octombrie] Profeţii încurajează

 

 

Din nefericire, împotrivirea cu care s­-au confruntat iudeii din partea națiunilor înconjurătoare, descrisă în Ezra 4­-6, le-­a produs teamă și oamenii nu au mai vrut să lucreze la templu. După cum am menționat deja, evenimentele prezentate în Ezra 4:6 – 6:22 nu sunt în ordine cronologică. De aceea, vom analiza capitolul 5 înainte de 4.

 

3. De ce i-a trimis Dumnezeu pe profeţii Hagai și Zaharia? Care a fost urmarea?

 

Ezra 5:1-5

”Prorocii Hagai, prorocul, şi Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda şi la Ierusalim în Numele Dumnezeului lui Israel. 2 Atunci, Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, s-au sculat şi au început zidirea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Şi împreună cu ei erau şi prorocii lui Dumnezeu care-i ajutau. 3 În aceeaşi vreme, Tatnai, dregătorul de dincoace de Râu, Şetar-Boznai şi tovarăşii lor de slujbă au venit la ei şi le-au vorbit aşa: „Cine v-a dat învoire să zidiţi casa aceasta şi să ridicaţi zidurile acestea?” 4 Ei le-au mai zis: „Care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta?” 5 Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor. Şi au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înştiinţări către Darius şi până la primirea unei scrisori de la el în această privinţă.”

 

Iudeii încetaseră construirea deoarece le era teamă. Dar Dumnezeu îi trimisese în Iuda să reconstruiască templul și cetatea și El avea un plan. Deoarece lor le era teamă, El a trebuit să facă ceva ca să îi încurajeze. De aceea, a chemat doi profeți să intervină. Împotrivirea omenească nu Îl oprește pe Dumnezeu; deși iudeii contribuiseră la această împotrivire chiar prin acțiunile lor, Dumnezeu nu i-­a părăsit. El a lucrat prin profeți ca să îi motiveze și să îi îndemne din nou la acțiune.

 

4. Care era solia pentru ei și ce învăţătură putem lua și noi?

 

Hagai 1

”În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a şasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac, marele-preot, astfel: 2 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Poporul acesta zice: «N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului!»’ ” 3 De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel: 4 „Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată? 5 Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor: Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre! 6 Semănaţi mult şi strângeţi puţin; mâncaţi şi tot nu vă săturaţi; beţi şi tot nu vă potoliţi setea; vă îmbrăcaţi şi tot nu vă este cald şi cine câştigă o simbrie o pune într-o pungă spartă! 7 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre! 8 Suiţi-vă pe munte, aduceţi lemne şi zidiţi Casa! Eu Mă voi bucura de lucrul acesta şi voi fi proslăvit, zice Domnul. 9 Vă aşteptaţi la mult, şi iată că aţi avut puţin; l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat. Pentru ce? zice Domnul oştirilor. Din pricina Casei Mele, care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. 10 De aceea, cerurile nu v-au dat roua şi pământul nu şi-a dat roadele. 11 Am chemat seceta peste ţară, peste munţi, peste grâu, peste must, peste untdelemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni şi peste vite şi peste tot lucrul mâinilor voastre.” 12 Zorobabel, fiul lui Şealtiel, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot şi toată rămăşiţa poporului au ascultat glasul Domnului, Dumnezeului lor, şi cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul, Dumnezeul lor, îl trimisese. Şi poporul s-a temut de Domnul. 13 Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului, după porunca Domnului: „Eu sunt cu voi, zice Domnul.” 14 Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi duhul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi duhul întregii rămăşiţe a poporului. Aşa că ei au venit şi s-au pus pe lucru în Casa Domnului oştirilor, Dumnezeul lor, 15 în ziua a douăzeci şi patra a lunii a şasea, în anul al doilea al împăratului Darius.”

 

„Prorocii Hagai și Zaharia au fost ridicați să facă față crizei. Prin mărturii mișcătoare, acești soli rânduiți i-­au descoperit poporului cauza necazurilor lui. Lipsa prosperității vremelnice era urmarea faptului că nu puseseră interesele lui Dumnezeu pe primul loc, au declarat profeții. Dacă israeliții L-­ar fi onorat pe Dumnezeu, dacă I-­ar fi dat respectul și cinstea cuvenite, făcând din construirea Casei Sale prima lor preocupare, prin aceasta ei ar fi chemat prezența și binecuvântarea Sa.” – Ellen G. White, Profeți și regi, pp. 573– 574
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse