[miercuri, 25 septembrie] Harul în biserică

 

 

La începutul cărții lui Iov, Dumnezeu arată spre acest om și spre credincioșia lui ca o demonstrație a faptului că El nu cere lucruri imposibile, ci Se îngrijește de omenirea căzută (Iov 1:8). Este remarcabil faptul că Dumnezeu permite ca reputația Lui să depindă de modul în care poporul Său își trăiește viața pe pământ. Dar Pavel a extins ideea încrederii pe care o are Dumnezeu în „sfinții” Săi și la biserică: „…pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu” (Efeseni 3:10).

 

4. Ce crezi că se include în ideea că biserica este „casa lui Dumnezeu”? Cum ar trebui să influenţeze aceasta activitatea bisericii?

 

Efeseni 2:19

”Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu”

 

Într-o comunitate sau organizație, modul în care sunt tratați membrii reflectă valorile ei fundamentale. Fiind casa lui Dumnezeu, trupul lui Hristos și comunitatea Duhului, biserica trebuie să se ridice la nivelul înaltei sale chemări și să trăiască în conformitate cu ea: „Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților” (1 Corinteni 14:33).

 

Valori ca dreptatea, mila și iubirea – demonstrate în dreptatea, mila și iubirea lui Dumnezeu – ar trebui să guverneze tot ce se întâmplă în biserică. De la biserica locală și până la organizația mondială a bisericii, aceste principii ar trebui să îi călăuzească pe conducători în modul de conducere, de luare a deciziilor și de îngrijire a „celor mai neînsemnați” din cadrul bisericii. Acestea ar trebui să fie norma și în modul în care ne rezolvăm disputele care apar din când în când între membrii bisericii. Dacă nu îi putem trata pe ai noștri corect și demn, cum am putea face acest lucru cu ceilalți?

 

Atunci când angajează oameni, organizația bisericii ar trebui să fie generoasă, punând preț pe valoarea omului mai presus de orice alt lucru și luptând împotriva unui tratament incorect al membrilor. Bisericile ar trebui să fie un adăpost în care toți membrii bisericii fac tot ce pot pentru a-i proteja pe cei vulnerabili. După cum am văzut în biserica primară, membrii bisericii ar trebui să fie pregătiți în mod special să le ofere sprijin celor care suferă sau sunt în nevoie din „familia” bisericii.

 

Isus ne-a dat porunca de a ne iubi unii pe alții, spunând că, astfel, nu doar biserica va fi transformată, ci ea va demonstra realitatea credinței înaintea celor care o privesc (Ioan 13:34,35).
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse