[vineri, 23 august] Un gând de încheiere

 

 

„Măsura regulii de aur este adevărata măsură a creștinismului. Tot ce este mai puțin înseamnă amăgire. O religie care îi face pe oameni să pună un preț mai mic pe ființele omenești pe care Hristos le-a prețuit atât de mult, încât și-a dat viața pentru ele, o religie care ne face să fim nepăsători față de nevoile, suferințele sau drepturile omului este o religie greșită, falsă. Când disprețuim cerințele celui sărman, suferind și plin de păcate, Îl trădăm pe Hristos. Creștinismul are o putere atât de mică în lume, pentru că oamenii se fălesc cu Numele lui Hristos, dar, prin viața lor Îi tăgăduiesc caracterul.” – Ellen G. White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 136

 

 

Rezumat:

Învățătura lui Isus stabilește un alt mod de a trăi pentru cei care sunt cetățeni și vestitori ai Împărăției lui Dumnezeu. Construind pe temelia Scripturii Vechiului Testament, El a repetat și a extins ideea de a ne îngriji de cei săraci și asupriți, evidențiind faptul că urmașii Săi vor da dovadă de milă și har în timp ce așteaptă revenirea Sa.

 

 

Studiu suplimentar:

  • Ellen G. White, ”Hristos, Lumina lumii”, capitolele „Samariteanul milos” și „Acești foarte neînsemnați frați ai Mei”
  • Ellen G. White, ”Parabolele Domnului Hristos”, capitolele „Omul bogat și săracul Lazăr” și „Cine este aproapele meu?”.