[miercuri, 21 august] Omul bogat și săracul Lazăr

 

 

În pilda cu bogatul nemilostiv și săracul Lazăr (Luca 16:19-31), Isus compară viețile a doi oameni – unul bogat, altul foarte sărac. În lipsa ajutoarelor sociale, a spitalelor de stat și a cantinelor pentru săraci, era obișnuit ca nevoiașii, cei infirmi sau dezavantajați să cerșească în fața caselor bogaților. Era de așteptat ca bogații să fie generoși și să dea puțin din averea lor pentru a-i alina pe cei suferinzi. Dar, în această pildă, bogatul era „în mod egoist indiferent față de nevoile fratelui său în suferință.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 261. În viață, situația lor a rămas neschimbată, dar, după moarte, judecați de Dumnezeu, pozițiile lor s-au inversat.

 

5. Compară următoarele pilde. Care sunt asemănările și diferenţele și ce ne învaţă ambele?

 

Luca 16:19-31

”19 „Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in subţire şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire. 20 La uşa lui, zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube. 21 Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele. 22 Cu vremea, săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi l-au îngropat. 23 Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui 24 şi a strigat: ‘Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta’. 25 ‘Fiule’, i-a răspuns Avraam, ‘adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit. 26 Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.’ 27 Bogatul a zis: ‘Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu, 28 căci am cinci fraţi şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin’. 29 Avraam a răspuns: ‘Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei’. 30 ‘Nu, părinte Avraame’, a zis el, ‘ci, dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi’. 31 Şi Avraam i-a răspuns: ‘Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi’.”

 

Luca 12:13-21

”13 Unul din mulţime a zis lui Isus: „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră”. 14 „Omule”, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?” 15 Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui”. 16 Şi le-a spus pilda aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult. 17 Şi el se gândea în sine şi zicea: ‘Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. 18 Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele 19 şi voi zice sufletului meu: «Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani, odihneşte-te, mănâncă, bea şi veseleşte-te!»’ 20 Dar Dumnezeu i-a zis: ‘Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul, şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?’ 21 Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.””

 

Nu există nicio dovadă, în niciuna dintre relatări, că bogatul s-ar fi îmbogățit prin fapte nedrepte. Probabil că amândoi au făcut eforturi, și-au administrat bunurile cu chibzuință și au fost binecuvântați de Dumnezeu. Dar pare că ceva era greșit în atitudinea lor față de viață, Dumnezeu, bani și semeni, iar acest lucru a avut un cost veșnic semnificativ.

 

Folosindu-se de ilustrațiile despre viața de apoi, obișnuite în zilele lui Isus, pilda cu bogatul nemilostiv și Lazăr ne învață că alegerile pe care le facem în această viață contează și în viața de apoi. Modul în care le răspundem celor care caută ajutorul nostru și au nevoie de el arată care ne sunt alegerile și prioritățile. După cum „Avraam” i-a vorbit bogatului aflat în chinuri, Biblia ne dă instrucțiuni foarte clare pentru a alege ce este cel mai bine: „Au pe Moise și pe proroci; să asculte de ei” (Luca 16:29).

 

Isus ne-a învățat că ispitele bogăției – fie că o avem, o păstrăm sau o căutăm – ne pot îndepărta de Împărăția Sa, de ceilalți și ne pot îndrepta spre egoism și încredere în noi înșine. Isus ne spune să căutăm mai întâi Împărăția Sa și să împărtășim binecuvântările primite cu cei din jur, în special cu cei în nevoie.

 

Oricare ar fi situația ta financiară, cum poți fi atent să nu lași ca banii sau dragostea de bani să îți denatureze perspectiva asupra lucrurilor la care ar trebui să fie atenți creștinii?